פרק ח' | עד, ב – עז, א

שיעור 3 – תענו את נפשותיכם

תענו את נפשותיכם

א. ספרא

 • פתיחה – עיינו באמצעות הקונקודנציה בשורש ענ"ה בתנ"ך ונסו לעמוד על משמעותו במקראות.
 • למדו את הדרשות בספרא (להרחבה – מומלץ לעיין גם בדרשות על איסור מלאכה)
 • הערה כללית – תנו את הדעת לשלב ההו"א בדרשות הספרא – האם היתה הו"א ריאלית ששלבים אלו יתקיימו בפני עצמם?
 • שימו לב לשלבי הטיעון השונים ולמבנה של השלבים השונים של הדרשה. עמדו על הסבר הדרשה, מה משמעות הנתון של קיום "במקום אחר".
 • הביטוי 'אב בית נפש' מופיע בעוד מקום בספרא ביחס לטומאת אוכל נבילה (מצורף). נסו לעמוד על משמעות המונח.
 • מקבילות של הברייתא בתלמודים – בבלי יומא עד, ב וירושלמי יומא ח א
 • איזה פסוק נדרש בברייתא בבבלי? ראו את דברי היראים המצורפים, ובתוספות רא"ש ד"ה ת"ל
 • למדו את התוספות שהבבלי מוסיף לברייתא, ועמדו על הקשיים שהבבלי ראה בברייתא.

ב. עינוי בסוגיות הבבלי – בשאיפה כבר ליום שני

 •  יומא עד. "וכל היכא דתני ענוש כרת… שבתון שבות".
 • יומא עד: "ת"ר תענו… מענוי בידי אדם" (כבר נלמד).
 • יומא עו. "הני חמשה ענויין כנגד מי… שתיה בכלל אכילה היא" (תד"ה ובעשור).
 • יומא עו: "רחיצה וסיכה מנא לן דאיקרי עינוי… וסוך לא סכתי".
 • יומא עז. "ואי בעית אימא רחיצה… ואינה חוששת" (עז:)
 • יומא עח. "תני יהודה בר גרוגרות… סחיטה"
 • ביצה יז: המשנה, ובגמרא 'דכולי עלמא… ברשות הרבים; שם, "רבא אמר מפני שנראה… נמי שרי".
 • ירושלמי יומא פ"ח ה"א, "ולמה ששה דברים… ואחד מוסף".

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 10 – וידוי

פרק ח' | פז, ב

שיעור 9 – אכילת חולה ביום הכיפורים

פרק ח' | פג, א

שיעור 8 – חילוקי כפרה בהלכות תשובה לרמב"ם

פרק ח' | פה, ב – פו, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *