שיעור 32 – צרורות

להקלטה של השיעור לחץ כאן

רגל וצרורות – מקורות תנאיים

  1. משנה בבא קמא פ"ב מ"א.
  2. תוספתא בבא קמא פ"א הלכות ה-ו, סוף ח', פ"ב ה"א.
  3. מכילתא דרשב"י, עמ' 196, "ושלח את בעירה אין לי אלא… משלם נזק שלם".