פרק א' | ח, ב

שיעור 33 – תקנות הקהל: יסוד סמכות הקהילה בתשובות ראשוני אשכנז

מראי מקומות

א. פתיחה

עם השלמת סוגית שומת המס ונושא הפטורים, נחזור לדין התוספתא בבא מציעא שנתנה לבני העיר כוח כפייה ונעיין ביסוד הסמכות של בני העיר בזיקה לתחומי הכפייה שצוינו בתוספתא. נתמקד בעיקר בתשובות של גדולי אשכנז שעסקו בתבנית ההלכתית העומדת בבסיס הסמכות של רשות לא הלכתית, שבמבט ראשון יש לתהות על מקור המסכות שההלכה מעניקה לה.

ב. חכמי מאה 11

  1. תשובות רבנו משולם, בשו"ת גאונים קדמונים סימן קכה.
  2. תשובות רבנו גרשום מאור הגולה סימן סז.
  3. תשובת רבי יוסף טוב עלם בשו"ת מהר"ם מרוטנברג דפוס לבוב סימן תכג.
  4. תשובת רבי יהודה בר' מאיר הכהן ור' אלעזר בר' יצחק, כלבו סימן קמב.
  5. תשובת רש"י, המועתקת להלן מכ"י קיימבירידג' (על פי חיים סולובייצ'יק, שו"ת כמקור היסטורי עמ' 123 – יש בחוברת עיסוק רב בסמכות הקהל).

ג. מאה 13-12

  1. עמדת ר"ת מובאת במרדכי לב"ב סימן תפ, ונזכרת בראבי"ה המובא להלן.
  2. ראבי"ה, מצוטט במרדכי סוף סימן תפא וסימן תפב, הבאתי להלן את מקור הדברים בספר הראבי"ה.

ד. תשובת הרשב"א

שו"ת הרשב"א חלק ד סימן שיא.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

פרק א' | ט-י

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *