פרק א' | ח, א

שיעור 34 – וכמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר?

מראי מקומות

א. פתיחה

הסוגיה שנעסוק בה היום עוסקת בשאלת זהות והשתייכות – מה משייך אדם למקום. בנוסף ללימוד המקורות בסוגיה בנ"ל, אני מציע שתתנו את הדעת לשאלה זו בחיים שלכם – מתי ובאיזה אופן אתם מרגישים שייכות למסגרות?

חשבו על רקע אפשרי במקרא – בראשית י"ט, ט.

ב. מקורות יסוד

 1. מקורות תנאיים בהקשר של חובות בני החצר והעיר:
  • משנה בבא בתרא פ"א מ"ה – "וכמה יהא בעיר… מיד".
  • תוספתא בבא מציעא פי"א הי"ז.
 2. בבלי ח. "וכמה יהא בעיר… לפסי העיר תנן" – מצורף נוסח הסוגיה מכ"י המבורג.
 3. הבבלי משווה לתחומים נוספים, מוצע לעיין בהם:
  • חמרת וגמלת בעיר הנדחת:
   • מצורף לקט מקורות בנדון – משנה סנהדרין פ"י מ"ה; ספרי דברים פיסקא צד; תוספתא סנהדרין פי"ד ה"ב; המקבילה בבבלי סנהדרין קיב ע"א.
   • הבחנת רבא בין אנשי העיר ויושבי העיר – בדקו את הופעת המונחים הנ"ל בתנ"ך (הקפידו לבדוק את "ישבי העיר" גם בכתיב חסר).
  • נדרים – עיינו בתוספתא נדרים פ"ב ה"י.
  • ברייתת קופה ותמחוי – השוו לתוספתא פאה פ"ד ה"ט.
 4. ירושלמי:
  • בבא בתרא פ"א ה"ה, "תני… ליתן".
  • פאה פ"ח ה"ז, "ר' בא בר זבדא… ומשנים" (אני מציע לעיין במחלוקת ובראיה מהברייתא, מוצע בשלב זה לדלג על הראיה באמצע מהמשנה).
 5. רמב"ם מתנות עניים פ"ט הי"ב (דיון בדבריו בשו"ת מהרי"ק סמן יז).
 6. ריטב"א על הסוגיה.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

פרק א' | ט-י

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *