פרק א' | ו, א

שיעור 37 – לשונות הקידושין

לשונות קידושין

א. לשונות קידושין

 1. ו. "ת"ר הרי את אשתי… אין הכי נמי".
 2. עצורתי וחרופתי:
  • רש"י ד"ה עצורתי וד"ה שכן ביהודה, תד"ה עצורתי מהו ותד"ה משום.
  • רמב"ם הלכות אישות פ"ג ה"ו.
  • רשב"א ד"ה אלא הכי קאמר.
  • ריטב"א ד"ה אלא הכי קאמר
 3. במאי עסקינן:
  • רש"י ד"ה במאי עסקינן
  • רמב"ם הלכות אישות פ"ג הלכות ז-ח.
  • רשב"א ד"ה במאי עסקינן.
  • ריטב"א ד"ה במאי עסקינן.
 4. נקודות לעיון:
  • מהיכן שאובות לשונות הקידושין בסוגיה? מהו יסוד הספק של הסוגיה סביב המעמד של לשונות אלו?
  • חרופתי – מהיכן באה לשון זו, מהמקרא או מלשון בני אדם? מה המשמעות דיון הראשונים שהקביעה אם חרופתי יכולה לשמש כלשון קידושין תלויה בפרשנות חז"ל למונח? האם המקדש והמתקדשת יודעים זאת?

ב. נתן הוא ואמרה היא

איבעיית רב פפא ה: על נתן הוא ואמרה היא משלים את הבנתנו את היחס בין אמירה ונתינה. מקורות לניתוח דברי רב פפא ניתנו בדף מקורות 23.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 55 – נישואין אזרחיים # 2

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 54 – נישואין אזרחיים # 1

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 53 – היכן צריך עדות לקיום הדבר?

פרק א' | נושאים שונים

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *