פרק ו' | לה, א

שיעור 4 – המקור לחובת הברכה לפני האכילה

דיוני התנאים על המקור לחובת הברכה לפני האכילה – דרשת רבי עקיבא בספרא ודרשת רבי ישמעאל במכילתא

מראי מקומות

 1. מדרשי הלכה:
  • תורת כהנים, קדושים פרשה ג סעיף ט.
  • מכילתא דרבי ישמעאל בא – מסכתא דפסחא פרשה ט.
 2. תוספתא:
  • ברכות פ"ד ה"א, פ"ו ה"א.
  • בזיקה לתוספתא פ"ד מומלץ לעיין בספרא צו – מכילתא דמילואים פרשה א סעיפים כג-כו, ירושלמי חלה פ"א ה"ד, (ההפניה על פי תוספתא כפשוטה).
 3. תוספתא פ"ה הלכה 22, ובתוספתא כפשוטה עמ' 88 הערה לשורה 47.
 4. הצעה לעיון – חשבו על דרך הלימוד של כל דרשה ועל תפיסת ברכה לפניה, ועל היחס בין הדרשות.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 38 – בציעת הפת # 2

פרק ו' | לט, ב

שיעור 37 – בציעת הפת # 1

פרק ו' | לט, א

שיעור 36 – נוסח ברכת המוציא

פרק ו' | לח, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *