פרק ז' | מה, א

שיעור 4 – המקור לחובת הזימון

המקור לברכת הזימון

 1. ספרות תנאים:
  • תוספתא ברכות פ"ו ה"א (ובמקבילה במכילתא דרבי ישמעאל בא – מסכתא דפסחא פרשה טז).
  • ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שו.
 2. תלמודים:
  • בבלי ברכות מה. "מנא הני מילי… אלוקינו".
  • בבלי ברכות מח:, "תנו רבנן… והלבנון".
  • בבלי ברכות כא. "אמר רב יהודה… תיובתא".
  • מקבילה בירושלמי ברכות פ"ז ה"א.
  • חישבו על משמעות ההשוואה בין ברכת התורה ובין ברכת המזון.
 3. העמק שאלה לנצי"ב, שאילתא קמו ס"ק א' (למדו רק את מה שמתייחס ישירות להסבר היחס בין הגמרא מה. והגמרא מח:).

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 38 – כיצד מזמנין? # 2

פרק ז' | נ, א

שיעור 37 – כיצד מזמנין? # 1

פרק ז' | מט, ב

שיעור 36 – הזכרת מעין המאורע בברכת המזון # 2

פרק ז' | מט, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *