פרק ב' | כב, ב; יח, ב; כה, ב

שיעור 4 – מחלוקת רבי יוסי וחכמים: מעבר לשפת נזקי שכנים בסוגיות הבבלי

מראי מקומות

 1. ירושלמי בבא בתרא פ"ב הל' י-יא.
 2. בבלי בבא בתרא:
  • כה:, המשנה, ובגמרא שם, "אמר רב יהודה" עד המשנה הבאה כו. (להרחבה – מומלץ להשוות לב"ק ס.).
  • כב: המשנה, ובגמרא עד המשנה כג., וברש"י ד"ה לימא מתניתין ובתד"ה לימא תנן סתמא.
  • יז: – ההתייחסות למחלוקת במסגרת מחלוקת אביי ורבא.
  • יח. "ת"ש מרחיקין את המשרה… הדר פארי" (יט.; בשלב זה מוצע ללמוד את הסוגיה עם רש"י ולא להכינס לסבך של ריבוי פירושי הראשונים).
 3. ב"מ קי"ז ע"א "הנהו בי תרי…והדר נפלי".
 4. מומלץ לעיין בסוגיות נוספות בש"ס בהן מופיע המונח גירי דידיה (או דיליה):
  • בבא מציעא מד.
  • סנהדרין עז:.
  • חולין טז.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 15 – חזרה: אביי ורבא

פרק ב' | יז, ב – יט, א

שיעור 14 – חזרה על פרק שני: משנה, רבי יוסי וחכמים, גירי דיליה

פרק ב'

שיעור 13 – חרדל: ר" י מיגאש ורבנו תם – גישה ממצעת שתביא את הצדדים להידברות

פרק ב' | יח, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *