פרק א' | ב, א

שיעור 4 – משנה בבא קמא # 2

משנה בבא קמא

א. מסכת בבא קמא ומקומה במסכת נזיקין

 1. עבודה זרה ו: "הלכתא כרבי יהושע בן קרחה… חדא מסכתא היא" וברש"י ד"ה נזיקין כולהו.
 2. להרחבה – חידושי הרמב"ן למסכת שבועות ב: ד"ה מכדי תנא ממכות.
 3. עיינו בכ"י קויפמן של המשנה, והתרשמו מחלוקת המסכתות וממספור הפרקים (יש עותק אצלי).
 4. לפי איזה קריטריון חולקה מסכת נזיקין – לפי קריטריון ענייני תכני או חלוקה סכמאתית לשלוש?
  • נסו לענות לפי הידוע לכם על תכני מסכת נזיקין.
  • עיינו בתוספתא ב"מ פי"א ובתחילת תוספתא ב"ב פ"א. עימדו על ההתאמה בין פרקי התוספתא ובין פרקי המשנה. איזה קריטריון חלוקה משתקף כאן?
  • להרחבה – הסבר הרמב"ם לחלוקה בהקדמתו לפירוש המשנה, במהדורת הרב קאפח עמ' טו; הקדמת המאירי לב"ק (עמ' 1).
 5. להרחבה – סיכומים:
  • רי"ן אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה עמ' 983-982;
  • המבוא של ר"ח אלבק לב"ק עמ' 10 ובהערה 7.

ב. מבנה מסכת בבא קמא

 1. עמדו על תכני החטיבות השונות במסכת וזיקתם ההדדית. תנו את הדעת ליחס בין חטיבות אלו ובין מיקומם בתורה.
 2. להרחבה – עיינו בספר נזיקין במשנה תורה וערכו השוואה בין הסדר שם ובין הסדר במשנה.

ג. מבנה ששת הפרקים הראשונים

 1. עמדו על המבנה והסדר של ששת הפרקים הראשונים של המסכת. כמה חטיבות אתם מזהים, מה גבולות כל חטיבה, ומה הסבר המבנה והסדר. האם אתם מזהים תופעות ספרותיות?
 2. תנו את הדעת לסדר היום של המשנה – האם תכני ההלכות וניסוחם עומדים מול פסוקי התורה או משקפים ניסוח עצמאי.
 3. המשימה המרכזית של חז"ל היא המשׂגה של המקרים המתוארים בתורה, וקביעת היחס בין פרשיות נזיקין השונות.
  • באילו משניות יש תהליכי המשגה?
  • אלו עמדות יסוד בנדון משתקפות בפ"א מ"א? מהו המחייב של נזיקין במשנה זו?
  • בזיקה למשנת חמשה תמין – ראו מכילתא דרשב"י פרק כב פסוק ד.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 58 – אשו משום חציו או משום ממונו [חלקי]

פרק ב' | כב-כג

שיעור 57 – טמון באש

פרק ו' | ס-סא

שיעור 56 – מה אש אוכלת?

פרק ו' | ס-סא

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *