פרק א' | ב, א-ב

שיעור 4 – סוגיית הפתיחה # 2 – חטיבה שניה – לימא מתניתין דלא כבן ננס

מה פשר יחלוקו בשבועה?

מראי מקומות

סוגית פתיחה חטיבה שניה

א. פתיחה – שלבי לימוד הסוגיה

השלימו את לימוד החטיבה הראשונה (בעיקר את הצריכותא), והמשיכו בלימוד החטיבה השניה – "לימא מתניתין דלא…".

חטיבה זו משווה את דין משנתנו לפתרונות אחרים למצבי ממון המוטל בספק ובוחנת האם הם חולקים על משנתנו או שמא יש הסבר לשוני בין מצבי הספק הגורר בעקבותיו פתרון שונה. מהלך הסוגיה מפרש את משנתנו לאור ההשוואה הנ"ל, ומשרטט את מפת דיני ממון המוטל בספק.

לימוד הסוגיה ייעשה בשלבים:

 • לימוד ראשוני של הסוגיה מחייב עיון בכל אחד מהמקורות המובאים, הבנת המקור לכשעצמו בהקשרו המקורי,
 • בשלב שני עריכת המפגש בינו ובין משנת שנים אוחזין, והבנת דברי סוגייתנו על היחס בין המקורות.
 • בשלב שלישי נעיין גם בדברי ראשונים הדנים בפרשנות השלבים השונים של סוגייתנו (כבר ציינתי שראשונים העירו על חוסר אחידות בין שלבי הסוגיה), וממילא נחלקים באשר לתמונה העולה מתוך הסוגיה.
 • בשלב רביעי נשתדל לסכם את פרשנות המשנה לאור הסוגיה ואת התמונה המתהווה ממנה באשר לדיני ממון המוטל בספק.
 • בשלב חמישי נעבור לעיון בדיוני הראשונים אודות מפת דיני ממון המוטל בספק. היות והסוגיה עסוקה בהשוואת כל מקור בנפרד למשנתנו אך לא עורכת "שיחת ועידה" בין כל המקורות, והיות ויש סוגיות נוספות עם פתרונות נוספים, הרי שיש צורך בשרטוט מדויק של דיני ממון המוטל בספק מתוך השוואת כל הפתרונות. זהו לב דיוני הראשונים.

ב. לימא מתניתין דלא כבן ננס

 1. משנה שבועות פ"ז מ"ה.
 2. להרחבה – מומלץ לעיין ברפרוף בפרק שביעי במשנה שבועות ולעמוד על הרקע לשבועת נשבע ונוטל – האם יש מכנה משותף למקרים ומה עומד בשורש תקנת חכמים.
 3. כיצד מתבאר יחלוקו בשבועה לאור דברי הסוגיה?
 4. אור זרוע סימן ב' ד"ה הא למדת דליתא לבן ננס.

תקציר השיעור

 • קניין מציאה על ידי ראייה
 • הסבר יחלוקו בשבועה
 • ההשוואה לבן ננס

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 43 – שיעור של אבי מו"ר הרב אהרן ליכטשנטיין זצ"ל – תקפו כהן והודאת בעל דין

פרק א' | ו, א – ו, ב

שיעור 42 – שיעור סיכום בבא מציעא ב-ז

פרק א' | ב-ז

שיעור 41 – מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא?

פרק א' | ה,ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *