פרק ג' | נט, ב

שיעור 4 – קידושין מעכשיו ולאחר ל'

קידושין מעכשיו ולאחר ל'

א. הסוגייה

 1. קידושין נט: "אמר רב מקודשת לשני… דרבנן הוא" (ס.).
 2. עמוד על מבנה הסוגייה והפרד בין הרבדים השונים.

ב. משניות מעכשיו ולאחר

 1. עיין במשניות השונות העוסקות ב"מעכשיו ולאחר" – משנתנו, משנה גיטין פ"ז מ"ג (עב.), בבא בתרא פ"ח מ"ז (קלו.). השווה בין המשניות השונות.
 2. בנוסף לסוגייתנו, עיין ב"ב קלו. "וכי כתב… לאחר מיתה"; גיטין עב: "ואיכא דמתני לה אסיפא… כזה גט".
 3. שים לב שהדיונים בסוגיות סובבות סביב היחס בין המשניות. סכם את ביאור הסוגייה למשניות.
 4. להרחבה – האם דינו של ר' יוסי מועבר לקידושין? עיין במגיד משנה הלכות גירושין פ"ח ה"א.
 5. עיין בכ"י קויפמן בנוסח משנה גיטין פ"ז מ"ג; תוספתא גיטין פ"ה ה"ג.
 6. לנוסח זה – נוצרת הפרדה בין המשנה בגיטין ובין המשנה בקידושין. שים לב לזיקה לדברי ר"י בסוגייה.
 7. כיצד מתבארת המשנה בגיטין לנוסח זה? עיין בתוספתא כפשוטה לגיטין עמ' 867.
 8. רב :
 • אילו שתי הבנות בהבנת הספק יש בדברי אביי ובדיון הסוגייה?
 • חידושי הרמב"ן ד"ה לרב מספקא.
 • להרחבה – מקורות ומסורות עמ' תרפט; רי"צ דינר עמ' רא.
 1. רבי יוחנן – כיצד יש להבין את דינו של ר"י?
 • תד"ה אפילו
 • חידושי הרמב"ן ד"ה לרב מספקא ליה.
 • להרחבה – רשב"א וריטב"א.

ג. ירושלמי

 1. ירושלמי קידושין פ"ג ה"א, ס"ג ע"ג (6 שו' מלמטה) "מעכשו לאחר… תופסין בה".
 2. ירושלמי גיטין פ"ז ה"ג, מ"ח ע"ד, "אמר רבי יודן… קידושין גמורין".
 3. ירושלמי בבא בתרא פ"ח ה"ט, ט"ז ע"ב, "הכותב נכסיו… דאוריתא".
 4. ירושלמי יבמות פ"ג ה"ה, ד' ע"ד, "רבי יודן בעי… כבית שמאי".

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 22 – ולד שפחה ונכרית

פרק ג' סח, א

שיעור 21 – יוחסין באומות ותפיסת קידושין בעריות

פרק ג' | סז, ב

שיעור 20 – המשך נאמנות עד אחד

פרק ג' | סה, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *