פרק ג' | כו, ב

שיעור 4 – שווה היובל לראש השנה לתקיעות ולברכות

א. יחידת לימוד לימים ראשון ושני

כז. "ובתעניות בשל זכרים… כי קתני אשארא"

ב. שווה היובל לראש השנה – תוספת מקורות

 • כז. "שוה היובל לר"ה.. כי קתני אשארא", ובתד"ה כמאן
  דלא ר' אליעזר
 • כט. "ת"ר הכל חייבין… קמ"ל". ראו את נוסח הקמ"ל במקבילה בערכין ג: ובכתבי היד של מסכת ראש השנה (בקובץ המלווה מובא הסינופסיס אתר הכי גרסינן)
 • ל. 2 הברייתות – "תקיעת ראש השנה ויובל… איש וביתו" ; "מתיב רב ששת… חייב לתקוע" (להרחבה – מומלץ לראות את דיון הגמרא בהמשך בפרשנות הברייתא; דיון רחב בנוסח של הברייתא הראשונה במאמר של ד' הנשקה על שופר בר"ה בשבת הערה 28).
 • סכמו לעצמכם מה עומק ההשוואה בין ר"ה ויובל; מה משמעותה – מהי נקודת ההשקה; מציע לחבר זאת לתחילת הלימוד שלנו על טיבו של ראש השנה – האם הוא חג של חודש שביעי או חג שמציין את תחילת השנה

ג. תקיעת שופר בתעניות – 'אבל בגבולין: מקום שיש חצוצרות – אין שופר'

 •  כז. "ובתעניות… בעלמא לא"; תענית יד. "במאי מתריעין… בעננו" (להרחבה – המשך הסוגיה)
 • ירושלמי ראש השנה ג, ד עד "בגבולין".
 • רש"י ד"ה מקום שיש חצוצרות.
 • רמב"ם תעניות א: ד; פירוש המשנה ראש השנה ב:ג
 • בעל המאור, ו. ברב אלפס, ד"ה ואני תמה; רמב"ן במלחמת השם שם.
 • רמב"ן תענית יד ד"ה והא דאמרינן; דרשה לראש השנה ד"ה הרי ששנינו
 • שיעורים לזכר אבא מרי א, עמ' ריח-ריט

שאלה למחשבה – האם העיון בנושא תקיעות ביובל ובתעניות שופך אור על תקיעת שופר בראש השנה?

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 9 – כוונת הלב באגדה ובהלכה

פרק ג' | כט, א

שיעור 8 – מצוות צריכות כוונה

פרק ג' | כח, א-ב

שיעור 7 – שופר של עולה ושל עבודה זרה; מצות שופר – שמיעה או תקיעה?

פרק ג' | כח, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *