פרק ה' | נ, ב

שיעור 40 – נפל מקול הכרייה

מראי מקומות

הבל או חבט

 1. נ:, המשנה עם סוגיית הגמרא שעליה עד המשנה הבאה.
 2. רש"י ד"ה מאי בינייהו ותוספות רבנו פרץ נ: ד"ה מאי בינייהו.
 3. אבנו סכינו ומשאו:
  • כח., משנת נשברה כדו, ובמחלוקת רב ושמואל בסוגיה שעליה.
  • ג. תד"ה בין לרב
 4. נב. משנת "נפל לפניו מקול הכריה… מקול הכרייה פטור".
  • עיינו במקבילות בספרות התנאים – תוספתא פ"ו הי"ג; המקבילות במדרשי ההלכה.
  • נב: "אמר רב לפניו… זה וזה פטור" (אמצע העמוד לפני אמר מר).
 5. נא:, "אמר רבא הניח אבן על פי הבור… יתר על רחבה".
 6. נד. "ולרב דאמר בור… דמיקעי מהבלא".
 7. ירושלמי בבא קמא פ"ה ה"ז (מצורף).
 8. שאלות לעיון:
  • האם יש רקע טקסטואלי לגיבוש שיטת רב?
  • עם איזו בעיה למדנית רב מתמודד?
  • חפשו את המושג הבל/הבלא באמצעות מנועי חיפוש ועמדו על פרשנות המונח מתוך ההקשר הרחב. אני מציע לעיין בגמרא בבא מציעא לו: על הבלא דאגמא קטלא.
 9. בראשונים יש דיון הדן בשאלה איזהו בור האמור בתורה לפי רב ושמואל, והמצליב שאלה זו יחד עם שאלת הבל וחבט:
  • כח: תד"ה ה"מ היכא
  • יג: ברב אלפס, רז"ה במאור הגדול ורמב"ן במלחמת השם.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 58 – אשו משום חציו או משום ממונו [חלקי]

פרק ב' | כב-כג

שיעור 57 – טמון באש

פרק ו' | ס-סא

שיעור 56 – מה אש אוכלת?

פרק ו' | ס-סא

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *