פרק ה' | נא, א

שיעור 41 – בור של שנים # 1

מראי מקומות

א. סדרי הלימוד השבוע

ביום שני נשלים את לימוד מחלוקות רב ושמואל בבור בהשלמת לימוד "נפל מקול הכרייה"  ולימוד מחלוקת רז"ה ורמב"ן על הסבר מחלוקת רב ושמואל כח. ויחסה למחלוקת על הבל וחבט. (מקורות בהמשך הדף)

את רוב השבוע נקדיש ללימוד סוגיית בור של שנים. הנושא ישלים את הדיון אודות "בעל הבור" וקביעת האחראי לנזקי הבור. אני מצרף מקורות תנאיים ואמוראיים העוסקים בנושא.

ב. השלמת לימוד מחלוקות רב ושמואל

 1. השלמת לימוד מחלוקת רב ושמואל על נפל מקול הכרייה והזיקה למחלוקת על הבל וחבט, כולל עיון בפסק ההלכה, כולל עיון בפסק על י' טפחים:
  • רי"ף, כב. ברב אלפס, "החופר בור… כשמואל ס"ל".
  • רמב"ם הלכות נזקי ממון פי"ב הלכות א, י', יד, י"ח ובהשגת הראב"ד.
  • להרחבה – חידושי הראב"ד, דף נ"א, במהדורת אטלס עמ' קלח, ד"ה הרב ר' יצחק הפליא (הדברים מופיעים גם בכתוב שם מהדורת מכון חתם סופר עמ' קמח).
 2. מחלוקת הרז"ה והרמב"ן, יג: ברב אלפס. שימו לב למחלוקת למה לקשר את מחלוקת רב ושמואל כח: ולהסברים השונים של הרמב"ן לעמדת רב בירושלמי ובבבלי.

ג. בור של שנים

 1. מצורפים מקורות התנאים העוסקים בנושא – משנה פ"ה, תוספתא פ"ה ופ"א ה"א, מדרשי ההלכה.
 2. מצורפים סוגיות התלמודים העוסקים בנ"ל בפרק ראשון ובפרק חמישי.
 3. נפתח את הלימוד בשאלה כיצד נוצר בור של שנים ובמחלוקת רבי וחכמים, ורק בשלב שני נעבור לשאלת חלוקת האחריות בין השותפים.
 4. מחלוקת רבי וחכמים – עמדו על שיטותיהם במקורות השונים ועל הסברה של החולקים. קחו בחשבון את מה שדנו באשר מהות של בור י' ובור ט'.
 5. דיוני ראשונים על חפירה משותפת:
  • נא. תד"ה האחרון חייב, בור י; י: תד"ה מאי קעביד.
  • רבנו יהונתן מלוניל, פרק ראשון סימן י' (מהדורת פרידמן עמ' 19), ופרק חמישי סימן ט, (מהדורת פרידמן עמ' 132-131).
  • שיטה מקובצת נא. מחלוקת ר' ישעיה והרא"ה על חופר בור עשרה והוסיף טפח.
 6. חלוקת האחריות בין השותפים:
  • האמור במקורות התנאים השונים, ובסוגיות הבבלי נא:, ונב..
  • רמב"ם הלכות נזקי ממון פי"ב ה"ז.
  • שיטה מקובצת נב. תשובת הר"י מיגאש.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 58 – אשו משום חציו או משום ממונו [חלקי]

פרק ב' | כב-כג

שיעור 57 – טמון באש

פרק ו' | ס-סא

שיעור 56 – מה אש אוכלת?

פרק ו' | ס-סא

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *