פרק א' | ט, א

שיעור 42 – אברהם אבינו כמקור לחובת הצדקה מכוח מצות 'והלכת בדרכיו'

מראי מקומות

למהות חובת נתינת מתנה מועטת – נתינה ופרנסה ברמב"ם

 1. מתנה מרובה ומתנה מועטת:
  • מדרש תנאים דברים ט"ו, דרשת "נתן תתן", ובמקבילה בבבלי בבא מציעא לא:.
 2. רמב"ם מתנות עניים פ"ז הל' ו-ח – שימו לב לזיקה בין ההלכות השונות המובאות בחטיבה זו ולמקור של הם בספרות חז"ל..
 3. תוספתא גיטין פ"ג הל' יג-יד
 4. המונח "דרכי שלום" ברמב"ם:
  • הלכות עבודה זרה פ"י ה"ה.
  • הלכות מלכים פ"י הי"ב.
  • הלכות עבדים פ"ט ה"ח.
  • הלכות דעות פ"א הל' ה-ז.
 5. חובת הזהירות בצדקה – רמב"ם מתנות עניים פ"י הל' א-ג.
 6. רחמנות כתכונה יהודית וכסימן לזרעו של אברהם ברמב"ם:
  • תשובה פ"ב ה"י.
  • איסורי ביאה פי"ד ה"ב.
  • איסורי ביאה פי"ט הי"ז.
  • חובל ומזיק פ"ה ה"י.
 7. להרחבה – מנחם מורשת, לקסיקון הפועל, עמ' 294 הערה 38.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

פרק א' | ט-י

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *