פרק א' | נושאים שונים

שיעור 44 – איסור זנות – פסוקים # 1

איסור זנות

א. פתיחה – מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין

לאחר סיום ליבון הסוגיות בתחילת המסכת העוסקות בדרכי הקידושין, נעבור לבחון את קשת מערכות ההתקשרות בין איש ואשה המצויים בהלכה. בעז"ה, בלי נדר, נלמד את הסוגיות העוסקות בהתקשרות ללא קידושין – זנות/ פנוי הבא על הפנויה, ואת הסוגיות העוסקות בהתקשרויות שונות שנבחו את יחסן לקידושין – פילגש, ייעוד, שפחה חרופה, אשת יפת תואר. אני מקווה לכלול בלימוד גם היבטים עכשוויים – פולמוס הרווקות לפני כמה שנים, ונישואין אזרחיים (כולל מבט על שאלת המעמד האישי של לא יהודים במדינת ישראל, הכרוכה בפולמוס הגיור האחרון).

ב. איסור זנות – פסוקים

 1. פסוקים:
  • בישראל:
   • ויקרא י"ט, כט-ל.
   • דברים כ"ג, יח-יט.
  • בכהנים – ויקרא כ"א, א-טו, (בעיקר ז, ט, יד).
 2. מומלץ לעיין בזנות בהקשר של ניאוף (אך נתמקד בעיקר באיסור זנות בסעיף 1):
  • לא תנאף, לא תחמוד אשת רעך – שמות כ', יב-יג; דברים, ה', טז-יז
  • מוציא שם רע, אונס – דברים כ"ב, יג-כט
  • מפתה – שמות כ"ב, טו-טז.
 3. פרשיות נוספות שמומלץ לעיין בהן:
  • פרשיות אברהם ושרה במצרים ובגרר, יצחק ורבקה בגרר.
  • מעשה דינה ושכם בבראשית ל"ד.
  • מעשה יהודה ותמר בבראשית ל"ח.
  • מעשה יוסף ואשת פוטיפר בבראשית ל"ט.
 4. מומלץ לעיין ברפרוף בפרשיות עריות בויקרא פרקים י"ח, כ',
 5. מומלץ לעיין בקונקורדנציה ערכים זונה וזנה, ולהתרשם מהמקומות בהם נמצא הביטוי ומהתחומים בהם יש שימוש במונח (הוא מופיע לא רק בהקשר של אישות).
 6. נקודות לעיון:
  • מהי זנות?
  • שימו לב לזיקה בפרשיות השונות בין קדושת המקדש והעם ובין איסורי זנות. חישבו על משמעות הקשר בין קדשה למקדש.
  • שימו לב למוטיב של החטאת הארץ והזנות של הארץ. ראו גם דברים כ"ד, ד. מה משמעותו? באילו עבירות בתורה מופיע מוטיב זה? ראו במדבר, ל"ה, לג.
 7. מילון בן יהודה, כרך יב עמ' 5796 ערך קדשה – אשה זונה, ובפרט זונה שבשרות המקדש של אלהי כנען. ושם, הערה 1: המלה קדשה מצויה באשורית ככנויי לכהנת האלה אשתר (היא עשתרות) המשמשת גם כזונה במקדש…

ג. מקורות יסוד בספרות חז"ל

 1. ספרא אמור א,ב; קדושים ד, ג (מצורף מהעתקת המילון ההיסטורי).
 2. משנה יבמות פ"ו מ"ה.
 3. תוספתא קידושין פ"א הל' ד.
 4. בבלי:
  • יבמות סא ע"א המשנה והסוגיה שעליה, בעיקר יש לעיין בברייתא "והתניא זונה…".
  • סנהדרין נ: "תנו רבנן ובת איש כהן… עם זיקת הבעל"; נא. "יכול… עשאה זונה".

ד. ראשונים

 1. פרשני התורה:
  • ויקרא י"ט, כט – רש"י, רשב"ם ורמב"ן.
  • דברים כ"ג, יח – אונקלוס, רש"י, רשב"ם ורמב"ן.
 2. רמב"ם ומשיגיו – רמב"ן וראב"ד:
  • ספר המצוות עשה ריג ול"ת שנה ובהשגת הרמב"ן.
  • ראו גם את ניסוח הרמב"ם במניין המצוות בראש משנה תורה (אחרי ההקדמה) מ"ע ריג ול"ת שנה, ובכותרת להלכות אישות מצוות א-ב.
  • ספר המצוות שורש ה ובהשגת הרמב"ן.
  • הלכות אישות פ"א הל' א-ד ובהשגת הראב"ד; הלכות נערה בתולה פ"ב הי"ז ובהשגת הראב"ד; איסורי ביאה י"ח, א-ה.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 55 – נישואין אזרחיים # 2

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 54 – נישואין אזרחיים # 1

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 53 – היכן צריך עדות לקיום הדבר?

פרק א' | נושאים שונים

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *