פרק א' | ט-י

שיעור 44 – הגות הצדקה: מדוע יש עוני? נתינת צדקה כהידמות למידת החסד של הבורא

מראי מקומות

למה יש עוני?

 1. הקב"ה אמור לפרנס ואנו עושים זאת עבורו כדי שיהיו לנו זכויות
 2. הנחת טורנוס רופוס שעוני זה עונש, רמת העוני שמדובר עליו הוא לא לאכול ולא לשתות
 3. תשובת רבי עקיבא היא שהקב"ה מפרנס באמצעות הנותנים.
 4. רבי עקיבא שאכן יש ממד של עונש בעוני
 5. עבדים – דווקא בפסוקים בויקרא כה מתוארת מערכת שלימה של תמיכה בעניים
 6. לא ברור מה רבי עקיבא עונה למשל שכן בזמן הזה אנחנו עבדים.

מזונות קצובים

 1. ממון אינו שלנו אלא קצבה שקבלנו, חוזר הרעיון שאם לא ניתן לצדקה הרי שהכסף ילך לשלטון
 2. מצוה לשמה – הצדקה נחשבת רק אן מגיעה לעניים וממניעים טהורים

רב פפא

 1. גר"א – דרגא תביר
 2. ההשוואה לע"ז מוסברת על פי רמב"ם שצדקה נגזרת מהידמות לדרכי הקב"ה, מה הוא רחום, ולכן המתעלם מצדקה משול לעובד ע"ז. האם יש קשר לאמור קודם שאנו מפרנסים עבורו?

פרקליטין וקירוב גאולה

 1. צדקה כמקרבת את ישראל לאביהם שבשמים,
 2. דורון לקב"ה על ידי נתינה לעני,
 3. עבד לווה – הקב"ה אמור לתת לעניים ואנחנו פורעים את חובו ולכן כביכול נתנו לו, שינוי כיוון מובהק מלמעלה
 4. צדקה תציל ממות – חזרה לרעיון של קופה ציבורית כדרך הטובה ביותר
 5. רבי חנינא בן תרדיון – העלאת בעיית אמינות גבאי הצדקה

תרום קרן ישראל

 1. כי תשא – שוב קשר בין צדקה ובין מחצית השקל
 2. הקרן רמה על ידי צדקה
 3. עולם הפוך – עוד מענה לעניין העניים – בעולם האמת הם רצויים לפני המקום
 4. הרוגי מלכות – קשורים לקונפליקט שבין ישראל לאומות

חסד לאומים חטאת

 1. מה רע בצדקה של גויים – צדקה להגדיל שם ולמען אינטרסים של השלטון, מאד מזכיר את הסיפור על רשב"י במערה
 2. איפרא הורמיז – לא לקחת מגויים

בנימין הצדיק

גבאי צדקה שנתן משלו – השווה לגמרא ח: על הזהירות שלגבאי לא לבלבל בין מעותיו למעות הקופה, הסיפור יוצר רושם שאין בכוח הצדקה הציבורית לפתור הכל ועדיין שי צורך בצדקה אישית

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 46 – המצע המקראי והרעיוני של פרק ראשון בבא בתרא: יצירת שכונה הדומה למחנה ישראל ששורה בו שכינה

פרק א' בבא בתרא

שיעור 45 – המשך הגות הצדקה – במה תרום קרן ישראל? צדקה ממלכתית

פרק א' | ט-י

שיעור 43 – הגות הצדקה: צדקה כנתינה לקב"ה, השוואה בין צדקה ובין הקדש

פרק א' | ט-י

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *