פרק ה' | נג, א

שיעור 45 – מחלוקת רבי נתן וחכמים בדין שור שדחף את חבירו לבור # 1

מראי מקומות

רשימה טרומית

 1. עיינו במחלוקת התנאים במקורות התנאים – תוספתא פ"ו ה"א ומכילתא דרשב"י (מצורף).
 2. הברייתא בסוגיית הירושלמי פ"ג ה"א (מצורף).
 3. סוגיות הבבלי:
  • נג. "אמר מר" עד סוף הסוגיה נג:.
  • יג. אמר רבא שלמים שהזיקו
  • כח: דברי ר"א על נתקל באבן.
 4. ראשונים מרכזיים לעיון:
  • נג. "ונימא כורה גרם ליה" – רש"י ד"ה נפל לפניו, ובשיטה מקובצת בשם הרא"ה – תחילת ד"ה ואמאי נימא
  • רש"י נג. ד"ה מאי דאית לי.
  • נג. תוספות
  • יג. רש"י ותד"ה אי אליבא
  • רז"ה ורמב"ן, כג: ברב אלפס

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 58 – אשו משום חציו או משום ממונו [חלקי]

פרק ב' | כב-כג

שיעור 57 – טמון באש

פרק ו' | ס-סא

שיעור 56 – מה אש אוכלת?

פרק ו' | ס-סא

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *