שיעור 46 – איסור זנות – ספרות תנאים

מקורות יסוד בספרות חז"ל

  1. ספרא אמור א,ב; קדושים ד, ג (מצורף מהעתקת המילון ההיסטורי).
  2. משנה יבמות פ"ו מ"ה.
  3. תוספתא קידושין פ"א הל' ד.
  4. בבלי:
    • יבמות סא ע"א המשנה והסוגיה שעליה, בעיקר יש לעיין בברייתא "והתניא זונה…".
    • סנהדרין נ: "תנו רבנן ובת איש כהן… עם זיקת הבעל"; נא. "יכול… עשאה זונה".