פרק ג' | כז, ב

שיעור 48 – איבעי ליה לעיוני – סוגיות תקלה בפרק המניח

מראי מקומות

א. סדר הלימוד השבועי

השבוע נעסוק בסוגיות של תקלה בפרק המניח. היות והתכנון הוא לעבור לסוגיות אש בשבוע הבא, הרי שנוכל הקדיש לסוגיות אלו רק שבוע אחד, תוך ניסיון למצות את היסודות של הסוגיות יחד עם השלמה לדין בור.

סדר הלימוד המוצע:

יום שני  – כז: "איבעי ליה לעיוני" ועיסוק בנושא חיוב אדם המזיק באונס גמור

ימים שלישי-רביעי – כח:-ל. לימוד סוגיית נתקל פושע ומפקיר נזקיו. ייתכן וסוגיה זו תעסיק אותנו גם ביום חמישי. במידה וקצב הלימוד יהיה מהיר, נשלים בלימוד סוגיה נוספת של שני קדרין.

ב. איבעי ליה לעיוני

 1. כז: "אמאי פטור איבעי ליה לעיוני… איבעי ליה לעיוני ומיזל".
 2. ירושלמי בבא קמא פ"ג, ה"א, עמ' 1192 שו' 37-30.
 3. כז: תד"ה אמאי פטור (רשב"א ד"ה אמאי פטור).
 4. כז: תד"ה ושמואל אמר, ובסוגיה ב"מ פב: המשנה, עד "יביא ראיה ויפטר", ובתד"ה וסבר ר"מ, ובחידושי הרמב"ן שם ד"ה ומצאתי בתוספות.
 5. דיון יסודי על המחייב של אדם המזיק ברשימות שיעורי הגרי"ד בתחילת המסכת.

ג. נתקל פושע הוא ומפקיר נזקיו

 1. תוספתא פ"ב ה"ד.
 2. הסוגיה כח: "ה"ד מתכוון" עד המשנה בראש ל..
 3. על מנת להבין את מהלך הסוגיה, מפו את שמות האמוראים המופיעים בסוגיה ואת מקומם וזמנם, ולאור זאת, עקבו אחרי מהלך השתלשלות הדיון האמוראי.
 4. כז: תד"ה אמר רבה, תד"ה ואונס, תד"ה והתניא.
 5. יג. ברב אלפס, רז"ה ורמב"ן.
 6. ירושלמי בבא קמא פ"ג ה"ב, עמ' 1193 שו' 35-23.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 58 – אשו משום חציו או משום ממונו [חלקי]

פרק ב' | כב-כג

שיעור 57 – טמון באש

פרק ו' | ס-סא

שיעור 56 – מה אש אוכלת?

פרק ו' | ס-סא

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *