פרק א' | נושאים שונים

שיעור 49 – פילגשות – פסוקים

פילגשות במקרא

 1. עיינו במקראות בהם מופיע פילגש.
 2. מתוך העיון בפסוקים, עמדו על מהות התופעה:
  • מיהי פילגש? למי היו פילגשים?
  • מה מעמדה? מה המעמד החוקי של ילדיה?
 3. ההתבוננות בתופעת הפילגשות נקשרת גם להתבוננות בייעוד אמה עבריה ושפחה חרופה:
  • ייעוד:
   • שמות כ"א, ז-יא.
   • לפרשנות חז"ל בתושבע"פ לייעוד – ראו את פירוש רש"י לפסוקים.
   • אדרת אליהו (מהגאון מוילנה) לפרשת משפטים (מצורף).
  • שפחה חרופה:
   • ויקרא י"ט, כ-כב, ובפירוש רש"י, רשב"ם, רמב"ן וראב"ע.
   • פרשנות חז"ל בתושבע"פ לשפחה חרופה – ספרא קדושים ג, א (מצורף).
  • לסיכום:
   • מהו ייעוד ומיהי שפחה חרופה לפשוטו של מקרא?
   • מה משמעות הפרשנות של תושבע"פ ויחסה לפשוטו של מקרא?
 1. להרחבה – מאמרים שונים ביחס לנ"ל:
  • על הפילגש במקרא:
   • אנציקלופדיה מקראית ערך פילגש.
   • הרב יעקב אריאל, "הפילגש – מעמדה ההלכתי במקרא" , מגדים ח' (מצורף).
   • הרב שמואל אריאל, הפילגש במקרא (מתוך מאמר התגובה שלו לצבי זהר, שנעיין בו בהמשך).
   • הרב אביה הכהן, "בעקבי ביאור הגר"א לפרשת אמה עבריה", ספר היובל לרב מרדכי ברויאר, עמ' 90-77.
   • הרב מרדכי ברויאר, "אמה עברייה ושפחה חרופה", מגדים ט"ז, עמ' 36-19.
   • ר' דוד הנשקה, "לדרכם של חז"ל בלימוד פשוטו של מקרא – עוד לפרשת אמה עברייה", מגדים כ'.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 55 – נישואין אזרחיים # 2

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 54 – נישואין אזרחיים # 1

פרק א' | נושאים שונים

שיעור 53 – היכן צריך עדות לקיום הדבר?

פרק א' | נושאים שונים

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *