פרק א' | ח, ב

שיעור 5 – ברייתות רשב"י

האם זמני קריאת שמע חופפים לזמני יום ולילה? האם יש אפשרות לקרוא קריאת שמע של ערבית בזמן שהוא יום ועדיין זמן שכיבה או ההפך?

מראי מקומות

א. פתיחה

נשלים את לימוד סוף זמן ק"ש של ערבית בלימוד ברייתות דרשב"י, במסגרתן ישוב ויעלה שאלת סוף הזמן וזיקתה לזמני יום ולילה הקוסמיים או לזמן שכיבה אנושי. לימוד הברייתות משיק לשאלת זמן ק"ש של שחרית. אני מציע להתמקד בשלב זה במה שנוגע
לסוף זמן ק"ש של ערבית, ולהשאיר להמשך השבוע את ליבון זמן ק"ש של שחרית, אך היות וצבת בצבת עשויה, יש מקום גם ללמוד במשותף את שני הנושאים.

ב. מקורות

1.   תוספתא ברכות פ"א ה"א.
2.   ח: "תניא ר"ש בן יוחי אומר… בשעת הדחק".
3.   ירושלמי פ"א ה"א, עמ' 5 שו' 29-23, "פסקא רבן גמליאל אומר… כי משכימין היו".
4.   ח: תד"ה לא; ט. תד"ה לעולם.
5.   רי"ף, ב. ברב אלפס, "תניא ר' שמעון… אבל לכתחילה לא" (ב:).
6.   רז"ה במאור הקטן ד"ה תניא.
7.   רמב"ן במלחמת השם (ב. 4 שורות מלמטה) "וכך עיקרן של דברים… אדר"ש בתרייתא איתמר".
8.   רשב"א ברכות ח: – חידושיו על הסוגיה.
9.   רמב"ם הלכות קריאת שמע פ"א ה"י.


ג. שאלות לעיון
1. מתי הוא סוף זמן ק"ש של ערבית?
2. האם זמן זה חופף לזמני יום ולילה?
3. האם יש זמן שבו ניתן לקרוא גם ק"ש של ערבית וגם ק"ש של שחרית?

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 14 – פורס את שמע

פרקים א'-ב'

שיעור 13 – כבוד הבריות

פרק ג' | יט, ב

שיעור 12 – פטורים מקריאת שמע – חתן ומי שמתו מוטל לפניו

פרק ב' | טז, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *