פרק ד' | כז, א

שיעור 5 – דעבד כמר עבד

פלג המנחה – מה טיבו; דעבד כמר עבד דעבד כמר עבד.לפי תוספות הכוונה שניתן לבחור האם לנהוג כחכמים או כרבי יהודה. לפי הרמב"ם – הלכה כרבי יהודה וניתן להתפלל כחכמים

מראי מקומות

  • משנה פסחים ה, א; פסחים נח. "מנא הני מילי… בשש ומחצה, וברש"י ד"ה אלא ובגליון הש"ס – כל ד"ה של רש"י שהוא מפנה אליהם.
  • רמב"ן על התורה שמות יב, ו; רמב"ן תורת האדם ד"ה ובכאן הביא; רשב"א ברכות ב., "דהא ודאי…שכיבה" (שים לב ל'שתות מיל' בדברי הרשב"א)
  • ברכות כז. "תפלת המנחה… ודעבד כמר עבד" (ההמשך על 'רב צלי' שייך לסוגיה – נדון בשיעור כללי)
  • ברכות כט: "דא"ר חייא… שעתא".
  • ירושלמי ברכות פ"ד ה"א, ז' ע"ב, "תמן תנינן… אוף רבנן מודו".

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 7 – שיטת הרמב"ם בדין תפילת ערבית

שיעור 6 – תפילת ערבית רשות

פרק ד' | כז, ב

שיעור 4 – מחלוקות רבי יהודה וחכמים על זמני תפילה

פרק ד' | כו-כז

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *