פרק ג' | לב, א

שיעור 5 – חמש טבילות ועשרה קידושים # 2

לשמיעת הקלטה של השיעור לחץ כאן

חמש טבילות ועשרה קידושים # 2

א. אסיף

מוצע לחזור על היסודות שנלמדו בשיעור האחרון:

 1. טבילות:
  • כמה טבילות מופיעות בפרשה?
  • למה הסוגיה לב סבורה שלפי הפרשה אמורות להיות שלש טבילות?
  • איך מספר הטבילות תופח לחמש?
 2. מה פשר הקביעה שהפסוק "ויבא אהרן" נאמר שלא כסדר? מדוע התורה לא כותבת לפי הסדר?
  • הסבר הגר"א
  • הצעה שזה קשור לסנכרון עם התמידים והמוסף.

ב. מתי הקריבו את המוספים ואת התמידים?

 1. ע. המשנה, ובגמרא, "איבעיא להו… זה מכפר" (למיטיבי לכת – להמשיך עד "זריז הוא").
 2. לאורך הסוגיה עיינו ברש"י וראו מתי לשיטתו מקריבים את תמיד של בין הערביים.
 3. רמב"ם עבודת יום הכיפורים ב, א-ג; פרק ד – מה שנוגע לשאלה הנ"ל
 4. למטיבי לכת – תןספתא כפורים ג, יט (ובתוספתא כפשוטה).

ג. עשרה קידושים

 1. לב – שיטות התנאים על המקור לחובת טבילה וקידוש ידיים ורגליים.
 2. משנה לד, ב – מח' ר"מ ות"ק, ראו את דיון הסוגיה לא, ב על הסבר המחלוקת.
 3. האם יש קשר בין טבילות לקידושים או האם הם אינם קשורים זה בזה? דייקו בלשון דרשות התנאים מה תפקיד כל אחד מהם. במסגרת זו חשבו גם על טיבה של הטבילה הראשונה, לפי המקורות של הרב שרלו.

ד. לעיון

 1. ר"ב ברויאר, פרקי מועדות, עמ' 516-509 (יש עותק באתר של השיעור).
 2. קונטרס עבודת יום הכיפורישם הגרי"ד, עמ' יט-כ; כה-כח; פד.
 3. חידושי מרן רי"ז הלוי, עבודת יום הכיפורים ב, ג.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 10 – קטורת – חתיית גחלים וחפינה

פרק ה' | מז-מט

שיעור 9 – קטורת – מעלה עשן

פרק א' | יט; נג

שיעור 8 – קטורת – מחלוקת פרושים וצדוקים

פרק א' | יט; נג

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *