פרק ז' | מה, א

שיעור 5 – יצירת 'חבורה' לזימון

צירוף אוכלים לחבורה לזימון

א. מקורות יסוד

 1. משנה ברכות פ"ז משניות א, ד.
 2. בבלי ברכות נ., תחילת המשנה, ובגמרא שעליה, "מאי קמ"ל… ליחלק" (נ. שורה אחרונה; בשלב זה נתמקד רק בשאלת היחס בין המשניות, מאוחר יותר ניכנס לעובי הקורה בפרשנות הסוגיה שם ביחס לג' שבוא מג' חבורות).
 3. בבלי ברכות מב: "היו יושבין… כהסבו דמי". ראו את נוסח הסוגיה בעדי הנוסח (מצורף).
 4. ירושלמי ברכות פ"ז ה"א, מהדורת אקדמיה עמ' 55 שו' 16-12, "הכא איתמר… זהו בסוף".

ב. ראשונים

 1. תוספות:
  • מה. תד"ה שלשה שאכלו כאחת
  • נ. תד"ה שלשה שישבו לאכול כאחד
 2. רי"ף, ז. ברב אלפס, "למה לי… רשאין ליחלק", ובר"י ד"ה הכי קתני.
 3. רשב"א נ. ד"ה קמ"ל.
 4. רא"ש ברכות פ"ז סימן כט (החצי הראשון).

ג. קביעות סעודה לזימון

 1. רמב"ן ברכות מה. ד"ה זו ששנינו.
 2. תר"י, לב: ברב אלפס, ד"ה שלשה שאכלו כאחת.
 3. רא"ש ברכות פ"ז, סימן א.

ד. מאכלות אסורות

 1. רמב"ם ברכות פ"א הלכות יט-כ, ובהשגת הראב"ד.
 2. רמב"ן ברכות מה. ד"ה והא דקתני באוכל טבל.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 38 – כיצד מזמנין? # 2

פרק ז' | נ, א

שיעור 37 – כיצד מזמנין? # 1

פרק ז' | מט, ב

שיעור 36 – הזכרת מעין המאורע בברכת המזון # 2

פרק ז' | מט, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *