פרק א' | טו, ב

שיעור 5 – ישראל הנמכר לגוי, קנין שטר בעבד, עבד עברי גופו קנוי

ישראל הנמכר לגוי

א. ישראל הנמכר לגוי – טו:

 1. עיינו בפרשת ישראל הנמכר לגוי בויקרא כ"ה, מז-נה. עמדו על השוני בין פרטי הדינים המצוינים לגביו לעומת פרטי הדין של ישראל הנמכר לישראל. מהו הרקע לשוני?
 2. "ואם לא יגאל באלה ויצא בשנת היובל" – בקריאה ראשונית של הפסוק, ממי הוא יוצא ביובל?
 3. על רקע הנ"ל – עיינו בדרשת רבי המובאת בסוגיה.
  • האם הקריאה שלו קרובה לקריאה הראשונית שלכם?
  • מהו הסבר שיטתו – שאינו יוצא בשש אך שיוצא ביובל?
 4. "מאן תנא דפליג עליה דרבי":
  • על מה נשענת ההנחה שהם חולקים על רבי? ראו רש"י ד"ה דפליגי וד"ה ר' יוסי הגלילי.
  • ראו בהמשך הסוגיה – "א"ר חייא בר אבא… ובין לאחריו".
  • יוצא, שלדעת הסוגיה, יש שתי מחלוקות בין רבי וריה"ג ור"ע. האם יש קשר מהותי בין המחלוקות או שהקישור טכני בלבד?
 5. מח' ריה"ג ור"ע:
  • מה פשר מעורבות קרובים בגאולה? מה בינו ובין גאולה על ידי שאר אדם?
  • דרשתו של איזו תנא 'חלקה' יותר?
  • מהו הרציונל של השיטות השונות? ראו את האמור בסוגיה.
  • ראו את פירוש הראב"ד לספרא, בהר, פרק ט', א', ק"י ע"א במה' וייס.
 6. עיינו במקבילות לסוגייתנו בספרות א"י:
  • בספרא – שימו לב להעדר דרשת רבי, ולדמיון בין רצף הברייתות בספרא ורצף הברייתות והדיון בבבלי (אני מצרף הערה על כך מאיתי, אורי ורונן).
  • עיינו בירושלמי קידושין פ"א ה"ב, במהדורת הישיבה, שו' 83-99 (מומלץ לעיין משו' 70).
  • שימו לב:
   • לזיקה בין הספרא והירושלמי.
   • להופעת רבי בירושלמי, אם כי רבי אחר.
   • להופעת "דברי חכמים" בירושלמי בדומה להופעתו בבבלי.
   • על המונח 'דברי חכמים' ראו רי"ן אפשטיין, מחקרים בספרות התלמוד, ב', עמ' 318-319.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 12 – אין עבד נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג [שיעור כללי]

פרק א' | יד-כב

שיעור 11 – ייעוד

פרק א' | יט, א-ב

שיעור 10 – נרצע

פרק א' | כא, ב – כב, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *