פרק ג' | נט, ב

שיעור 5 – מעכשיו ולאחר ל – תוספת מקורות

מעכשיו ולאחר ל' – תוספת מקורות

א. ר' יוחנן

 1. ראו את ניסוח דברי ר' יוחנן בירושלמי קידושין פ"ג ה"א, ס"ג ע"ג, "מעכשיו לאחר שלשים… השני כהן".
 2. עיין תד"ה אפילו מאה.
 3. רקע הכרחי להבנת דינוי חכמי קטלוניה – גיטין פב. המשנה, ובגמרא פב: "בעי רבי אבא… למיסרא אראובן".
 4. חידושי הרמב"ן לקידושין ס. ד"ה אפילו מאה תופסין בה, עד "והכי איתמר בירושלמי" (בעניין פסק ההלכה נעסוק בהמשך).
 • עמוד על שני הביאורים לשיטת ר' יוחנן ועל יחסם לסוגייה בגיטין.
 • עמוד על הביאורים השונים לדברי רבא בסוגייה.
 1. חידושי הרשב"א לגיטין פב: ד"ה והא דאמרי' הכא אלא אשת שני מתים.
 2. חידושי הריטב"א לקידושין ס. ד"ה עולא אמר רבי יוחנן (עמ' תרלד).

ב. פסק הלכה

 1. רמב"ם הלכות אישות פ"ז הל' יב-יג.
 2. חידושי הרמב"ן ס. "ולענין הלכה… שכולו ארוך".
 3. להרחבה – הרב משה טרגין, "קידושי מאה תופסין בה", עלון שבות 148, עמ' 85-73.

ג. מת השני

 1. חידושי הרמב"ן לקידושין נט. ד"ה ובא אחר.
 2. חידושי הרשב"א לקידושין נט. ד"ה ובא אחר וקדשה.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 22 – ולד שפחה ונכרית

פרק ג' סח, א

שיעור 21 – יוחסין באומות ותפיסת קידושין בעריות

פרק ג' | סז, ב

שיעור 20 – המשך נאמנות עד אחד

פרק ג' | סה, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *