פרק א' | ב, ב

שיעור 5 – סוגיית פתיחה # 3 – מחלוקת סומכוס וחכמים

מראי מקומות

רקע כללי למחלוקת סומכוס וחכמים:

 • תנאים:
   • משנה בבא קמא פ"ג מי"א; פ"ה מ"א.
   • תוספתא בבא קמא פ"ה הי"ד.
   • משנה בבא מציעא פ"ח מ"ד.
 • אמוראים:
   • בבא קמא לה: "אמר רבי חייא בר אבא… תרי מילי נינהו".
   • בבא קמא מו. "אמר ררב יהודה אמר שמואל… דקא זילי נכסיה".
   • בבא מציעא צח:, זה אומר איני יודע… בספק חולקין".
   • בבא מציעא ק. "אמאי יחלוקו… כדבעינן למימר קמן".
 • תוספות:
   • בבא מציעא ק. ד"ה הא מני סומכוס (עד "להביא ראיה").
   • צז. המשנה, ובגמרא עד "אמרי פטור", ובתד"ה לימא.
   • בבא קמא מו. תד"ה שור.

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 43 – שיעור של אבי מו"ר הרב אהרן ליכטשנטיין זצ"ל – תקפו כהן והודאת בעל דין

פרק א' | ו, א – ו, ב

שיעור 42 – שיעור סיכום בבא מציעא ב-ז

פרק א' | ב-ז

שיעור 41 – מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא?

פרק א' | ה,ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *