פרק ז' | לב, ב

שיעור 6 – אמירות הלכתיות – פתיחה לברכות וקללות

א. השלמות

נפתח את הלימוד בהשלמות של נושאים שונים הקשורים במה שנלמד עד כה:

 1. תוספתא סוטה פ"ז ה"ז (בזיקה ללב. תד"ה קרית שמע).
 2. להרחבה – ביקורת על שיטת התוספות בקרן אורה לב. בתוך תוס' ד"ה אלו נאמרים (דן גם האם מי שיודע לשון הקודש יכול לומר בכל לשון).
 3. לב: – דיון הגמרא על מה ראוי לומר בקול רם ומה בלחש.

ב. שיטת רבי יהודה

 1. לב. במשנה – דברי רבי יהודה בתוך הדיון על חליצה.
 2. לג., "חליצה כיצד… ואמירה דלויים".
 3. ירושלמי סוטה פ"ז ה"א (מצורף).
 4. עמדו על יסוד שיטת רבי יהודה – מה העיקרון הקובע מה נאמר בלשון הקודש.

ג. פתיחה לסוגיית ברכות וקללות

 1. עיינו בפרשיות של ברכות וקללות בספר דברים – י"א, כט-לא; כ"ז, א-כו.
 2. עיינו בספר יהושע בתיאור הקמת האבנים עם מעבר הירדן – ד', א-ט, כ-כד, ובתיאור מעמד הברכה והקללה ביהושע, ח', ל-לה.
 3. השוו בין הציווי בספר דברים ובין התיאור בספר יהושע.
 4. פסוקים נוספים לעיון השופכים אור על משמעות המעמד:
  • בראשית י"ב, ו-ח; ל"ג, יח-כ.
  • שמות כ"ד, א-ח.
  • יהושע כ"ד, א; (להרחבה – כ"ב ט-לד)
 5. משנה סוטה פ"ז מ"ה.
 6. תוספתא סוטה פ"ח הלכות א-ח.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 30 – האם ברכת כהנים הוקשה לעבודה?

פרק ז' | מ, א

שיעור 29 – מודים דרבנן, סנדלים לרגלי הכהנים בברכת כהנים

פרק ז' | מ, א

שיעור 28 – מפטיר, מה העם אומרים כשהכהנים מברכים?

פרק ז' | לט, ב – מ, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *