שיעור 6- הלכות דעות פרקים ד-ה

  • מבנה הלכות דעות פרק ד': תורת הרפואה המאוזנת של הרמב"ם – דיון למה נכלל במשנה תורה
  • פרק ה' עוסק בחכם: פרק סיכום של הפרקים הקודמים, מתאר חכם שחי את הערכים שתוארו בפרקים הקודמים