פרק ז' | מה, א-ב

שיעור 6 – זימון בשנים # 1

זימון בשנים

 1. סוגיות התלמודים:
  • ברכות מה. "איתמר שנים שאכלו כאחת… דנחית לבבל"; "אמר אביי… ובור יוצא".
  • ירושלמי ברכות פ"ז ה"א, "ר' אבא…דינו דין".
 2. בבלי ברכות מז:, "אמר רבי אמי שנים ושבת… ורב חסדא".
 3. ראשונים:
  • רש"י מה: ד"ה מצוה ליחלק; מה. תד"ה אם רצו ותד"ה שלשה
  • מה. רשב"א ד"ה תא שמע
  • מה: רשב"א ד"ה הא דאמר רבה בר בר חנה
  • רמב"ם ברכות ה:טו
  • רא"ה עמ' קמ "אמר אביי נקיטינן… בעלמא נינהו.
 4. נקודות לעיון:
  • מה בין ארוחה של שנים ושל שלשה? התייחסו להו"א שיש להשוות זימון של נשים לזימון בשנים, ולדיון הגמרא מז: על שבת ותלמידי חכמים.
  • חשבו על משמעות המודל של זימון רשות.
  • עמדו על משמעות ההשוואה של הירושלמי בין דין ובין זימון.
  • מהו הקשר בין זימון ובין שומע כעונה? דייקו היטב בלשון רש"י מה: ד"ה ואמר רבי זירא.
  • האם סופר שמברך לבור מברך מדין שומע כעונה או מדין זימון? ראו את מחלוקת הרמב"ם והרא"ה.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 38 – כיצד מזמנין? # 2

פרק ז' | נ, א

שיעור 37 – כיצד מזמנין? # 1

פרק ז' | מט, ב

שיעור 36 – הזכרת מעין המאורע בברכת המזון # 2

פרק ז' | מט, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *