פרק א' | טז, א

שיעור 6 – עבד עברי נקנה בשטר

עבד עברי נקנה בשטר

א. עבד עברי נקנה בשטר

 1. קידושין טז. "ובשטר מנלן… ש"מ תרתי".
 2. ירושלמי קידושין פ"א ה"ב, מהדורת הישיבה שו' 1-17, שו' 28-33.
 3. שאלות לעיון:
  • האם יש במדרשי ההלכה עיסוק בשאלת המקור לקניין שטר בעבד עברי ובאמה עבריה?
  • מה פשר המחלוקת מי כותב שטר אמה העבריה? מהי עמדת הירושלמי בנדון?
  • שימו לב למקורות השונים ללימוד – מאשה או מעבד כנעני. האם יש ביניהם הבדל יסודי בהבנת קנין שטר בעבד עברי?
 4. ראשונים מומלצים על הסוגיה:
  • דיון בראשוני ספרד (בעיקר רמב"ן וריטב"א) מדוע ללא ללמוד באותו לימוד גם כסף וגם שטר.
  • תוס' רי"ד על הסוגיה.

ב. שטר שחרור לעבד עברי

 1. לימדו את הסוגיה עם רש"י, תוספות ורמב"ן.
 2. "עבד עברי גופו קנוי":
  • שימו לב לפער בין הצליל של מימרה זו ובין התייחסות התורה למעמד מוכר עצמו בויקרא כה.
  • עיינו במקבילות על מנת לראות את השימוש שהתלמוד עושה עם מונח זה.
  • עיינו ברש"י ד"ה גופו קנוי. כיצד רש"י מבין את המונח?
  • עיינו בחידושי הרמב"ן ד"ה זאת אומרת עבד עברי.
  • ראו את סוף הרשב"א ד"ה אמר רבא זאת אומרת.
 3. על היחס בין מוחל לעבדו ובין מפקיר עבדו:
  • תד"ה לימא ליה.
  • ריטב"א ד"ה אלא שטר שחרור.
 4. שטר שחרור לעבד עברי בספרות התנאים:
  • עיינו במכילתא דר"י על "לחפשי חנם" (מצורף).
  • ראשונים דנו במשמעות היעדר שטר שחרור במשנה:
   • טז. תד"ה אמר רבא
   • יד: רמב"ן ד"ה וקונה את עצמו.
 1. סכמו לעצמכם – מה משמעות שטר שחרור? מה תועלתו? מהו מלמד על מעמדו האישי של עבד עברי? מה פשר הפער בין מקורות שונים בנדון?
 2. א"א אורבך, הלכות עבדים, בתוך מעולמם של חכמים עמ' 193-194.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 12 – אין עבד נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג [שיעור כללי]

פרק א' | יד-כב

שיעור 11 – ייעוד

פרק א' | יט, א-ב

שיעור 10 – נרצע

פרק א' | כא, ב – כב, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *