פרק ג' | כז, ב

שיעור 6 – קול השופר

א. התוקע לתוך הבור

 • המשנה כז: – 'התוקע לתוך הבור', ובסוגית הבבלי כז:, ' אמר רב הונא… מיערבב קלא קמ"ל'.
 • אוצר הגאונים לר"ה חלק התשובות סימן סא.
 • רמב"ם שופר א: ח
 • רא"ש ראש השנה ג, ח.
 • טור או"ח תקפז (דברי העיטור המובאים בסוף דברי הטור, מובאים בקובץ 6א – מקורות להרחבה).

ב. משך בשניה כשתים

 • משנה ראש השנה לג:
 • כז., 'ושתי חצוצרות… שמצות היום בשופר'.
 • כח. 'ומי נפיק… לא פסקינן'.
 • פירוש רש"י למשפט זה בשלושת המקורות הנ"ל – כז, כח, לג.
 • רמב"ם שופר ג: ד (פירוש המשנה לרמב"ם ר"ה ד: ט).
 • ירושלמי ראש השנה ג, ג, ובמקבילה ראש השנה ד, ט.
 • חידושי הרמב"ן ר"ה כז. ד"ה הא דתנן
 • ר"ן על הרי"ף יא: ברב אלפס, ד"ה ותמהני עליהן
 • (להרחבה – דברי הרי"ץ גיאת המצוטטים על ידי הרמב"ן מובאים בקובץ 6א; מובא שם גם פירוש דומה בדרשת הראב"ד לר"ה).

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 9 – כוונת הלב באגדה ובהלכה

פרק ג' | כט, א

שיעור 8 – מצוות צריכות כוונה

פרק ג' | כח, א-ב

שיעור 7 – שופר של עולה ושל עבודה זרה; מצות שופר – שמיעה או תקיעה?

פרק ג' | כח, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *