פרק ז' | צד, א

שיעור 6 – תנאי שאי אפשר לקיימו

מראי מקומות – עיון במשנה ובגמרא צד.

א. השלמות לשיעור הכללי

נשלים את העיון בפרשנות המונח "תנאי שהוא מעשה מתחלתו":

 1. עיין בתוספתא קידושין פ"ג ה"ז.
 2. תוספתא כפשוטה לקידושין עמ' 946-947.
 3. פירוש הר"ח אלבק למשנה ב"מ פ"ז מי"א, ובהשלמות עמ' 427-428.
 4. ברכיהו ליפשיץ, אסמכתא – חיוב וקניין במשפט העברי, עמ' 126-128.
 5. עמוד על הקשיים בהבנת דברי התוספתא, ונסח את השיקולים המנחים את הפרשנים השונים.
 6. האם יש להניח בפשטות כי המונח מתפרש במשנה ובתוספתא באופן דומה?

ב. סוגיות התלמודים

 1. ב"מ צד. "אמאי מתנה… שמע מינה". הגדר את השאלה המעסיקה את סוגיית הגמרא ביחס לפרשנות משנתנו.
 2. עיין בסוגיית הירושלמי על אתר. השווה בינה ובין סוגיית הבבלי.

ג. כל שאפשר לו לקיימו

 1. הגדר לעצמך את הסיטואציה של מתנה תנאי שאי אפשר לקיימו – מי מתנה תנאי מעין זה ומדוע? על רקע הנ"ל הסבר את מחלוקת התנאים.
 2. עיין בתד"ה אמר רב נחמן. הדברים מובאים בהרחבה בשיטה מקובצת בשם תוס' שאנץ.
 3. הרי"ן אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה עמ' 1214-1216.
  • ראה את הניסוח הפילולוגי שהוא מעניק להסבר הר"י הזקן.
  • ראה את שיחזור הנוסח שהוא עורך על פי הירושלמי ואת פרשנותו למשנה. תן דעתך למתודה שלו.

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 36 – חזרה על פרק המפקיד

פרק ג' | לג-מג

שיעור 35 – שליחות יד צריכה חיסרון

פרק ג' | מא, א

שיעור 34 – משנת חבית

פרק ג' | מ, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *