פרק ד' | כז, ב

שיעור 6 – תפילת ערבית רשות

תפילת הערב היא רשות במובן שהיא אינה כנגד תמידין והיא מושרשת יותר ברחמי – דיון רחב בגאונים וראשונים האם רשות הכוונה שזה נייטרלי או שמדובר בפעולת שיש מצוה לעשותה.

מראי מקומות

א. תפילת הערב אין לה קבע

 • משנה ברכות ד א
 • תוספתא ברכות ג, א-ב
 • ברכות כו:, "ומפני מה אמרו תפילת הערב… כל הלילה"
 • ברכות כז:, "מאי אין לה קבע… כדברי האומר רשות"
 • יומא פז:, "אמר רב… חובה קאמר".
 • ירושלמי ברכות ד, א, "אמר ר' יעקב.. שלערב".
 • פירוש המשנה של הרמב"ם ברכות ד, א, "תפילת הערב… שתעלה השמש"
 • רמב"ם תפילה פ"א ה"ו; פ"ג הל' ו-ז; פ"ו ה"ז; פ"ט ה"ט; פ"י ה"ו

ב. גאונים וראשונים דנים על סוגיות מהם משמע שתפילת ערבית חובה

 • הלכות גדולות, א', מה' הילדסהימר ירושלים, עמ' 29 שו' 23, "אבל היכא… והדר מצלי".
 • תשובות רב נטרונאי, מה' י' ברודי, א', סימן עב, עמ' 180-183.
 • תשובת רב שרירא גאון באוצר הגאונים, חלק התשובות סימן קעו (עמ' 67 ואילך).
 • רי"ף, יח: ברב אלפס לברכות, "מאי אין לה קבע… חידוש התפילה".
 • כו. תד"ה טעה ולא התפלל (מקבילה ביומא פז: תד"ה והאמר רב).
 • ראבי"ה, א', סימן פג, עמ' 59 שו' 3, "וקיי"ל טעה… חידוש התפלה" (שו' 12).
 • חידושי רבנו חיים הלוי, הלכות תפילה פ"י ה"ו; אגרות הגרי"ד הלוי, הלכות תפלה פ"י ה"ו, עמ' לח.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 7 – שיטת הרמב"ם בדין תפילת ערבית

שיעור 5 – דעבד כמר עבד

פרק ד' | כז, א

שיעור 4 – מחלוקות רבי יהודה וחכמים על זמני תפילה

פרק ד' | כו-כז

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *