פרק א' | י, ב – יא, א

שיעור 7 – מחלוקת בית שמאי ובית הלל על 'בשכבך ובקומך'

מחלוקת בית שמאי ובית הלל האם 'בשכבך ובקומך' מתארים זמן או תנוחה
ניתוח הסיפור 'כנגד המשחיתים' – השוואה בין המקבילות

מראי מקומות

א. מקורות יסוד
1. משנה ברכות פ"א מ"ג – מחלוקת ב"ה וב"ש ומעשה רבי טרפון.
2. תוספתא ברכות פ"א הלכות ג-ד.
3. ספרי דברים, פיסקא לד ד"ה ובשכבך, מה' פינקלשטיין עמ' 62.
4. בבלי ברכות יא., הסוגיה על המשנה.
5. ירושלמי ברכות פ"א ה"ג מעמ' 7 שו' 50 ואילך (אני מציע להתמקד קודם בסוגיה העוסקת במחלוקת ב"ש וב"ה, ורק בשלב שני בסוגיה העוסקת במעשה של רבי טרפון).
6. סוגיות מקבילות בבבלי:
א) ברכות טז.
ב) סוכה כה.

ב. שאלות לעיון
1. פרשנות ב"ש וב"ה לפסוק "בשבתך בביתך… ובקומך". עמדו על חוסר הסימטריה ביניהם במשנה, וכיצד המקורות השונים משלימים את החסר ביחס לב"ש.
2. משמעות המחלוקת של ב"ש וב"ה – אילו תפיסות שונות יש כאן?
3. לא ניכנס לעובי הקורה בעניין העוסק במצוה פטור מן המצוה – עסקנו בזה באלול בלימוד סוכה. אני מציע לתת את הדעת בלימוד
הסוגיה ליסוד הפטור של חתן מק"ש, כיצד הוא מוצג במקורות היסוד.
4. עמדו על היחס לרבי טרפון ולמי שנוהג כב"ש.

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 14 – פורס את שמע

פרקים א'-ב'

שיעור 13 – כבוד הבריות

פרק ג' | יט, ב

שיעור 12 – פטורים מקריאת שמע – חתן ומי שמתו מוטל לפניו

פרק ב' | טז, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *