שיעור 7 – מלחמת מצווה ומלחמת רשות # 3

 • מלחמת רשות במשנה בסוטה מתפרש – מלחמה שאין חובה אישית להשתתף בה, בתרגום לאנגלית – optional
 • מלחמת רשות במשנה בסנהדרין מתפרש על ידי הרמב"ם שיש לבקש אישור לצאת למלחמה מבית הדין הגדול; רשות בתרגום לאנגלית – permission
 • מדברי הרמב"ם מלכים פרק ה עולים שלושה הבדלים בין מלחמת רשות למלחמת מצווה
  • קדימות – יש להילחם מלחמת מצווה לפני מלחמות רשות
  • אישור – מלחמת מצווה לא זקוקה לאישור של בית הדין הגדול, יש לבקש רשות מבי"ד הגדול לצאת למלחמת רשות
  • במלחמת רשות חוזרים מערכי מלחמה
 • לשיטת רש"י מלחמת מצווה יחידה היא מלחמת יהושע לכבוש את ארץ ישראל. רמב"ם מוסיף את מלחמת עמלק.
 • הרמב"ם הגדיר מלחמת מצווה במלחמה שיש מצווה להילחם אותה. נראה שרש"י מוה שיש מצווה להילחם בעמלק אבל זו חובת הציבור ולא חובת היחיד. רש"י מפרש מלחמת מצווה – חובת היחיד.