פרק א' | ט, ב

שיעור 7 – מסר אשו לחש"ו – שיטת ר' יוחנן; חומר בשור מבבור

מראי מקומות

א. מסר שור ובור ואש לחש"ו – הסבר שיטת ר' יוחנן

 • כב. 'איתמר ר' יוחנן אמר אשו… ממשא'; שם כב: 'ת"ש השולח… ושרגא'; נט: המשנה השניה 'השולח… דידיה גרמו'
 • מה שני ההסברים בגמרא לשיטת ר' יוחנן?
 • בחזרה לט: – איזה הסבר משתקף כאן?
 • מטיבי לכת – עיינו נט: המשנה ובגמרא עד 'גרמו' – מה הסבר ר' יוחנן בסוגיה זו?

ב. חומר בשור מבבור

 • תוספתא בבא קמא ו, כב
 • בבא קמא ט: 'ת"ר חומר… לילך ולהזיק'
 • השוו בן הברייתא בתוספתא ובין הברייתא בבבלי
 • ראב"ד ט: ד"ה הא דתניא
 • מטיבי לכת – רשימות שיעורים ד"ה חומר בשור

תקציר השיעור

 • המסר של הברייתא של 'מסר שורו' הוא לטעון שאש שונה מבור. ההיגד הזה פשוט יותר לר"י שמדובר בשלהבת, אולם לר"ל אין באמת הבדל בין אש לבור אלא שמדובר בגחלת שאינה אש.
 • הסבר מחלוקת ר"י ור"ל על מסר אש לחש"ו מתבאר בסוגייה כב: – הסוגייה שם מציעה שזה תלוי בחלוקתם האם אשו משום חציו או משום ממונו. ר' יוחנן פוטר כי החש"ו הוא זה שלחץ על ההדק. פשט הסוגייה ט?: הוא כדעה זו. לעומת זאת בסוגייה נט: מופיע שר"י מחייב שמסר לו גווזא סלתא. לפי הסבר זה שיטת ר"י לא בנויה על אשו משום חיציו אלא על ברי הזיקא.
 • שרידי אש מסביר שהתפנית בשיטת ר"י מתרחשת בתוך סוגיית אשו מושם חיציו. בתחילתה משמע שהכוונה אדם המזיק ומכאן הצורך שהאדם עצמו ילחץ על ההדק. אולם הגמרא כג. נסוגה וטוענת שלר"י אשו גם משום ממונו ומכאן ההסבר החדש של שיטתו בנט:. שרידי אש – האמירה הזאת הל מסר לו גווזא מצויה גם בכב: אבל נראה שזו תוספת מאורחת לסוגייה.
 • הברייתא בתוספתא פורסת את הדינים השונים של אבות הנזיקין. בברייתא בבבלי יש תיאור מאפיינים של אבות הנזיקין.
 • ההסבר הוא שבתוספתא אב נזיקין פירושו פרשת נזק בתורה [יש 4 פרשיות], ואילו באמוראים הכוונה לקטגוריה של נזק שניתן לדמות אליה תולדות שהן מקרים נוספים בעלי אותו מאפיין.

 

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 14 – מחלוקות רבי מאיר ורבי יהודה על שור תם

פרקים ג'-ד' | לד, א; מה, ב

שיעור 13 – שור תם: משותפות בספיגת ההפסד לתשלום חצי נזק

פרק ג' | לג, א

שיעור 12 – חצר שאינה של שניהם

פרק א' | יד, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *