פרק ג' | ס, ב

שיעור 7 – פרשנות תנאים ונאמנות על קיום התנאי

פרשנות תנאים ונאמנות על קיום התנאי

א. פרשנות תנאים

 1. תוספתא קידושין פ"ג הל' ב-ו.
 • הל' ב' – מהו נושא המחלוקת בין ר' מאיר וחכמים? ראה את סיכומו של ר"ש ליברמן בתוספתא כפשוטה לקידושין עמ' עמ' 939, הערות לשו' 8-5. (שים לב שלדעת הרא"ש יש מחלוקת תנאים מפורשת ביחס לכל האומר על מנת).
 • ברר לעצמך באילו מקרים חוששים "שמא" ובאילו לא חוששים.
 1. בבלי קידושין ס: "על מנת שאתן לך מכאן… בדיסתורא".
 2. בבלי קידושין מט. "תנו רבנן על מנת שאני קריינא… שמא הרהר דבר עבודת כוכבים בדעתו".
 3. רמב"ם הלכות אישות פ"ז הל' ב-ד; פ"ח הל' ד-ה (להרחבה – פירוש המשנה לקידושין פ"ג מ"ב).
 • עיין בהשגת הרמ"ך (במה' ש' פרנקל).
 • עיין במיוחס לר"י הזקן, ס: "איכא מאן דאמר… מספק".
 • תוספתא כפשוטה לקידושין עמ' 943-942.
 1. רמב"ן לקידושין, ס: ד"ה וניחוש.
 2. רשב"א קידושין ס: ד"ה וניחוש, וד"ה מהו דתימא.

ב. נאמנות על קיום התנאי

 1. ירושלמי קידושין פ"ג ה"ב, ס"ג ע"ד (יש סוגייה מקבילה בירושלמי גיטין פ"ז הל' ה-ו, מ"ט ע"א).
 • האם "העברת" מחלוקת רשב"ג וחכמים מגיטין לקידושין היא מובנת מאליה? האם ניתן לחלק בין התחומים?
 1. רמב"ן קידושין ס: ד"ה וניחוש.
 2. א' גולאק:
 • השטרות בתלמוד, עמ' 56-55.
 • "סימפון באירוסין לפי התלמוד הירושלמי", תרביץ ה' (תרצ"ד), עמ' 133-126.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 22 – ולד שפחה ונכרית

פרק ג' סח, א

שיעור 21 – יוחסין באומות ותפיסת קידושין בעריות

פרק ג' | סז, ב

שיעור 20 – המשך נאמנות עד אחד

פרק ג' | סה, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *