פתיחה לקטורת

א. מקראות

 1. ויקרא טז:
  • עיינו בפסוקים העוסקים בעבודת הקטורת
  • עמדו על פרשנות הפסוק "כי בענן אראה על הכפורת" – ראו את שני הפירושים ברש"י ובראב"ע, רשב"ם ורמב"ן.
  • חשבו על הקשר בין קטורת יום כיפור ובין הקטורת של נדב ואביהוא.
 2. שמות ל, א-י, שימו לב:
  • למיקום של מזבח הקטורת בהיכל ולמיקום הפרשה שלו בסיום פרשת הציווי על המשכן. שימו לב גם לשאלת מיקום פרשת התמיד כאן.
  • מה מהות הקטורת כאן? האם מדובר באותה קטורת כמו ביום הכיפורים?
 3. שמות ל, לד- לח.
 4. ממליץ לחשוב על מקטירי קטורת בתנ"ך – קרח ועדתו בבמדבר טז; אהרן במגפה במדבר יז.

ב. קטורת במשנה

תיאורי קטורת במשנה:

 1. כל השנה – משנה תמיד פרקים ה-ו, אני ממליץ לעיין גם בפרק ז' משנה ב' (תנו את הדעת לקשר בין קטורת וברכת כהנים, עיינו גם בפרשת היום השמיני ויקרא ט', כג וברש"י שם בשם הספרא); משנה כלים פ"א סוף משנה ט.
 2. יום הכיפורים – משנה יומא פ"ב תחילת מ"ד; פ"ג משניות ד-ה; פ"ד מ"ג – פ"ה מ"ב; פ"ז מ"ד.

ג. להרחבת הדעת

מרן רי"ז הלוי הלכות כלי המקדש ב, ח

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 10 – קטורת – חתיית גחלים וחפינה

פרק ה' | מז-מט

שיעור 9 – קטורת – מעלה עשן

פרק א' | יט; נג

שיעור 8 – קטורת – מחלוקת פרושים וצדוקים

פרק א' | יט; נג

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *