פרק א' | ג-ה

שיעור 7 – רבי חייא קמייתא # 1: מבוא למודה במקצת – עירוב פרשיות

מראי מקומות

א. רקע כללי על שבועות הדיינין

 1. רמב"ם הלכות טוען ונטען פ"א הלכות א-ג.
 2. רמב"ם הלכות שבועות פי"א הלכות א-יג.

ב. המקור בתורה – "כי הוא זה"

 1. שמות כ"ב, ו-יב.
 2. מכילתא דר"י, מסכתא דנזיקין, פרשה טו, ד"ה ונקרב בעל הבית
 3. פירושי רש"י ורמב"ן לפסוק.

ג. עירוב פרשיות – למשמעות הבאת דיני טוען ונטען במסגרת דיני שומרים

 1. ב"ק קו: "ואמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן הטוען… היינו שומר חנם" (קז:), וברש"י.
 2. סנהדרין ב. בתחילת המשנה, ובגמ' ב: "אטו גזילות וחבלות… שלשה למה לי", וברש"י ד"ה אי קסבר.
 3. ירושלמי שבועות פ"ו ה"א, ל"ו ע"ד, "ר"י אמר הטוען לחבירו… אתיא כחברוי דר"י".
 4. ב"ק קז. תד"ה עירוב פרשיות – להתמקד בשיטת ריב"א.
 5. רמב"ן לשבועות מב: ד"ה ולפי פירוש זה.
 6. רמב"ם הלכות שכירות פ"ב ה"ח.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 24 – קניין חצר בגט, מציאה ומתנה

פרק א' | יא, א

שיעור 23 – חצר משום שליחות או משום יד?

פרק א' | י, ב

שיעור 22 – ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום

פרק א' | י, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *