פרק ח' | עו, ב -עח, א

שיעור 8 – איסור רחיצה ביום הכיפורים – עייפות מחום

איסור רחיצה ביום הכיפורים

 1. מקורות תנאיים:
  • יומא פ"ח מ"א
  • תוספתא יומא פ"ד הל' ה.
 2. סוגיות הבבלי:
  • עו: "אשכחן סיכה רחיצה… וסוך לא סכתי"; עז. "ואי בעית אימא רחיצה… על נפש עיפה כתיב" (שימו לב כיצד מכונה אדם שלא התרחץ).
  • הסוגיה עז: "ת"ר אסור לרחוץ" עד עח. "ואותיבנך סחיטה".
  • עח:, "המלך והכלה… כל שלושים יום".
  • פח. "תנאי היא… מבערב ישפשף".
  • פסחים נד: "הא לכל דברים שוים… תנא קולי קולי קתני" (נה. ראש העמוד).
 3. ירושלמי יומא פ"ח ה"א, "ברחיצה… וכן בתענית ציבור" (מה' אקדמיה עמ' 596 שו' 11-1). מקבילה לסוגיה בירושלמי תענית פ"א ה"ו (עמ' 709).
 4. להרחבה – השוואה לאבל – תענית יג. "אמר רפרם בר פפא" עד סוף הסוגיה יג:.
 5. ראשונים:
  • רמב"ם הלכות שביתת עשור פ"ג הל' א-ו; הלכות תפילה פ"ז ה"ח ובהשגת הראב"ד.
  • רא"ש יומא פרק שמיני סימנים ג-ז.
 6. שאלות לעיון:
  • תנו את הדעת למשמעות ואופני רחיצה – לשם מה רוחצים, האם יש דרכי רחיצה שונות, מה רמת וטיב המגע עם המים.
  • איזו רחיצה נאסרה ביום הכיפורים ומה יסוד ההיתרים?
  • היחס בין איסור רחיצה ביום כיפור ואיסור רחיצה של תענית, תשעה באב ואבל.
  • בדקו מקומות נוספים בהם מדובר על רחיצה באופנים שונים, וחשבו האם זה מעמיק את הבנתנו את רחיצה ביום כיפור:
   • תוספתא ביצה פ"ב ה"י
   • תוספתא קידושין פ"א הי"א
   • תוספתא ב"מ פי"א הל"א
   • בבלי שבת כה: על רחיצה לכבוד שבת
   • כתובות סא. על מלאכות שאשה עושה לבעלה

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 13 – וידוי על קרבן ווידוי של תשובה

פרק ח' | פז, ב

שיעור 12 – האם יום כיפור מכפר ללא תשובה?

פרק ח' | פה, ב

שיעור 11 – גישות שונות בספרות התנאים על כפרת יום כיפור לאחר החורבן

פרק ח' | פה, ב – פו, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *