פרק ו' | לה, ב

שיעור 8 – ברכת היין

תקציר

מדוע יש ברכה מיוחדת ליין?
אישתני לעילויא
יין ושמן כמשקים

מראי מקומות

 1. מקורות חז"ל:
  • ברכות לה: "חוץ מן היין… בעי לברוכי" (לו.).
  • ירושלמי ברכות פ"ו ה"א, "רבי יעקב בר זבדי… בעינן הן" (פרשנות – פני משה ופירוש מבעל ספר חרדים).
 2. ראשונים:
  • תוס' ר"י החסיד לה: ד"ה והרי שמן זית
  • תוס' ר"י החסיד לו. ד"ה פשיטא מהו דתימא (לה: ד"ה דאמר רב יהודה).
  • רמב"ם הלכות ברכות פ"ח ה"ב.
 3. העיון בסוגיה יסתעף לדיון על מספר נושאים:
  • ייחוד הברכה על לחם ויין
  • ברכה על תרופה
  • האם מברכים על אכילה או על הנאה
  • אופי ברכת שהכל

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 38 – בציעת הפת # 2

פרק ו' | לט, ב

שיעור 37 – בציעת הפת # 1

פרק ו' | לט, א

שיעור 36 – נוסח ברכת המוציא

פרק ו' | לח, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *