פרק ז' | מה, ב

שיעור 8 – זימון של נשים # 1

חיוב נשים בזימון

א. מקורות יסוד

 1. משנה ברכות פ"ז מ"א.
 2. בבלי ברכות מה. "איתמר שנים שאכלו כאחת… משום פריצותא".
 3. ערכין ג. "הכל חייבין בזימון… מזמנין לעצמן".

ב. ראשונים

 1. רש"י:
  • על הסוגיה בברכות.
  • ערכין ג. ד"ה מזמנות לעצמן.
 2. בעלי התוספות:
  • ברכות מה: תד"ה והא מאה נשי ותד"ה שאני התם
  • אור זרוע ח"ב – הלכות מגילה סימן שסח
  • שו"ת מהר"ם מרוטנבורג חלק ד (דפוס פראג) סימן רכז
  • מרדכי לברכות פרק ז' רמז קנח.
 3. רמב"ם ברכות פרק ה' הלכה ז.
 4. ראב"ד תשובות ופסקים סימן יב.
 5. רא"ה עמ' קלט ד"ה נשים ועבדים וקטנים.
 6. טור וב"י אורח חיים סימן קצט.

ג. אחרונים

 1. גן המלך סימן עה
 2. שו"ת שואל ומשיב מהדורה א חלק ג סימן קנה

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 38 – כיצד מזמנין? # 2

פרק ז' | נ, א

שיעור 37 – כיצד מזמנין? # 1

פרק ז' | מט, ב

שיעור 36 – הזכרת מעין המאורע בברכת המזון # 2

פרק ז' | מט, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *