פרק ח' | פה, ב – פו, א

שיעור 8 – חילוקי כפרה בהלכות תשובה לרמב"ם

ברייתת חילוקי כפרה ברמב"ם הלכות תשובה

  • הרמב"ם בהלכות תשובה פרק א' פוסק 'התשובה מכפרת על כל העבירות. אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירין לו שם רשעו' ועדיין הוא מביא את ברייתת חילוקי הכפרה. איך הדברים משתלבים?
  • מציע לעיין בקובץ 14 בו יש העתקה משווה של הברייתא – השוו את הניסוח של הרמב"ם לנוסח הברייתא בספרות חז"ל – האם בהבדלי הניסוח הדקים יש מענה לשאלה?
  • המובא בשם הרמ"ה בספר חרדים ומאירי יומא פה: ד"ה אבל על החמורות
  • בחזרה לרמב"ם הוא משתמש בשורש 'גמ"ר' – עיינו בהלכות תשובה פרק ב, שם הרמב"ם מדבר על תשובה גמורה – מבקש שתעמדו על היחס בין התשובה שמתוארת בפרק א ובין התשובה שמתוארת בפרק ב – האם חילוקי כפרה נאמרו אף ביחס לבעל תשובה גמורה?

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 10 – וידוי

פרק ח' | פז, ב

שיעור 9 – אכילת חולה ביום הכיפורים

פרק ח' | פג, א

שיעור 7 – כפרת יום כיפור – גישות שונות בספרות התנאים

פרק ח' | פה, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *