נקודות עיקריות

 • מעלה עשן – בית אבטינס
 • משמעות מעלה עשן
 • משמעות מחלוקת פרושים וצדוקים

מראי מקומות

א. פתיחה

כהמשך ללימוד מחלוקת הפרושים והצדוקים על מקום שימת הקטורת על האש, נעסוק בחיוב לשים מעלה עשן בקטורת, ונמשיך בכך להעמיק את הבנתנו את קטורת יום הכיפורים ויחסה לקטורת בכל השנה. הלימוד יעסוק גם בחיוב מיתה של המחסר אחד מסממניה.

ב. מעלה עשן

 1. כבר ראינו את החיוב לשים מעלה עשן בקטורת יום כיפור במקורות שעסקו במחלוקת פרושים וצדוקים – תוספתא, ספרא ובתלמודים.
 2. בית אבטינס ומעלה עשן:
  • משנה שקלים פ"ה מ"א.
  • משנה יומא פ"ג מי"א.
  • תוספתא כפורים פ"ב הל' ו-ז, ובמקבילות בתלמודים – בבלי יומא לח., ירושלמי יומא פ"ג ה"ט (מה' אקדמיה עמ' 577), מקבילה בירושלמי שקלים פ"ה ה"ב (מה' אקדמיה עמ' 620).
  • שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ג (מצורף).
 3. מעלה עשן במסגרת סממני הקטורת וחיוב מיתה בחיסר אחד מסממניה:
  • בבלי כריתות ו. וברש"י ד"ה חייב מיתה, ובהערת גליון הש"ס המפנה לבבלי יומא נג..
  • רמב"ם הלכות כלי המקדש פ"ב הל' ב, ח (עדיף הלכות א-יא); הלכות עבודת יום הכיפורים פ"ה הל' כה-כו.
  • בית יוסף אורח חיים סימן קלג ד"ה ועליך לדעת וד"ה כתב רבינו הגדול מהר"י אבוהב (מצורף).
  • דיון נרחב במשנה למלך הלכות כלי המקדש פ"ב ה"ג.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 11 – חפינת הקטורת

פרק ה' | מז-מט

שיעור 10 – חתיית גחלים – הולכת קטורת ומחתה

פרק ה' | מז-מט

שיעור 9 – מעלה עשן בתורת בית בריסק – התכתבות בין הגרי"ז והגרי"ד

פרק א' | יט; נג

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *