פרק ג' | כח, א-ב

שיעור 8 – מצוות צריכות כוונה

  • ר"ה כח. "שלחו ליה לאבוה דשמואל… שומע ומשמיע" (כט. לפני המשנה), ובמקבילות ברכות יג.; עירובין צה:; פסחים קיד:)
  • חלקו את הסוגיה ליחידות משנה תוך תשומת לב לסדר הדורות בסוגיה, ולראיות הסוגיה (מה פשטות ההלכה התנאית בדין כוונה במצוות?)
  • פסקי הראשונים – רי"ף, ז: ברב אלפס, "תניא נתכוון… לא יצא"; ז. ברב אלפס, רז"ה ד"ה לפום סוגיא (רז"ה פסחים כד: ברב אלפס ד"ה הא דתניא); ראב"ד בכתוב שם וברמב"ן במלחמת השם
  • רמב"ם חמץ ומצה ו: ג, שופר ב: ד-ה ובכסף משנה
  • על הקשר בין בל תוסיף לכוונה – אגרות הגרי"ד הלוי תפילה ג: ד עמ' לב סעיף ג; שיעורים לזכר אבא מרי א עמ' מ-מו
  • נודע ביהודה קמא יו"ד סימן צג; איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 59-57
  • אברהם וולפיש, 'תקבולת במשנה', נטועים ג, עמ' 80 הערה 49; (להרחבה – דיסרטציה של הרב וולפיש עמ' 129-122)
  • ש"י פרידמן, תוספתא עתיקתא, עמ' 434 הערה 52.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 9 – כוונת הלב באגדה ובהלכה

פרק ג' | כט, א

שיעור 7 – שופר של עולה ושל עבודה זרה; מצות שופר – שמיעה או תקיעה?

פרק ג' | כח, א

שיעור 6 – קול השופר

פרק ג' | כז, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *