פרק ח' | צד, א

שיעור 8 – פתיחה לפרק השואל

מראי מקומות

א. הפסוקים בתורה ומדרשי ההלכה

 1. שמות כ"ב, יג-יד.
 • איזה דין מרכזי נשנה בפסוקים אלו ביחס לשואל?
 • אילו דינים נוספים של שואל לא נשנו? ראו את הדיון להלן במדרש ההלכה המשלים את החסר .

2. עיין במדרשי ההלכה לפסוקים אלו:

 • מכילתא דרבי ישמעאל פרשה טז (דפי מנחם, עמ' 6-7).
 • מכילתא דרשב"י (דפי מנחם עמ' 7-8).

3. שימו לב לשאלות המטרידות את בעלי מדרש ההלכה:

 • המקור לחיוב שבויה, גניבה ואבידה בשואל (עיין במקבילה ב"מ צד:-צה.).
 • הגדרת בעליו עמו.
 • הדיון במכילתא דרשב"י על העתקת דין בעליו עמו לש"ש (מקבילה בב"מ צה.).
 • כיצד נתפרש הפסוק "אם שכיר הוא"?
 • שים לב לזיקת היתר בין מכילתא דרשב"י ובין המשנה והתוספתא לעומת אי הזכרת ם במכילתא דר"י.

4. "בעליו עמו":

 • עיין בפירוש הרשב"ם והראב"ע הארוך לפסוק יג.
 • עיין בפירוש החזקוני לפסוק יד.
 • מהו הפער בין פירושם ובין מדרש חכמים?
 • ספר החינוך מצוה ס, "ועל ענין שאלה בבעלים… פטור".
 • שאלת יסוד הפטור והגדרתו תעסיק אותנו רבות במהלך הלימוד.

5. "אם שכיר הוא בא בשכרו":

 • כיצד נתפרש פסוק זה על ידי מדרשי ההלכה? עיין בפירוש רש"י לפסוק זה.
 • עיין במשנה ב"מ פ"ח מ"א. האם יש רמז בלשון המשנה לפרשנותה לפסוק?
 • עיין ברמב"ם הלכות שכירות פ"א ה"ג. איזה תוספת הוסיף ללשון המשנה?
 • עיין בפירוש ר' נצי"ב בהעמק דבר לפסוק יד, ובמשך חכמה לפסוק יג, ד"ה אם בעליו עמו
  (נוכל להצליב את דבריהם עם פרטי הדין הנזכרים על ידם, לאחר שנעיין בהם).

  • * כיצד הם מפרשים את "אם שכיר הוא"?
  • * מה טעם פטור שאלה בבעלים לדעתם? האם דבריהם שווים?
  • * מהו היחס בין דבריהם ובין דברי החינוך?

ב. משנה ותוספתא

 1. עיין במשנה ב"מ פ"ח מ"א. עמוד על הגדרת בעליו עמו במשנה.
 2. עיין בתוספתא פ"ח הלכות 20-21.
 3. להרחבה – נסה לעמוד על שיבוץ משנה א' בפרק. מהו עיקרון העריכה של הפרק?

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 36 – חזרה על פרק המפקיד

פרק ג' | לג-מג

שיעור 35 – שליחות יד צריכה חיסרון

פרק ג' | מא, א

שיעור 34 – משנת חבית

פרק ג' | מ, ב

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *