פרק א' | יט; נג

שיעור 8 – קטורת – מחלוקת פרושים וצדוקים

מחלוקת פרושים וצדוקים

א. מחלוקת פרושים וצדוקים

נעיין במקורות חז"ל שמתארים את המחלוקת:

  • משנה יומא א, ה (=יח.).
  • תוספתא כיפורים (יומא) א, ח.
  • ספרא אחרי מות פרשה ב, פרק ג סעיף יא
  • תלמוד ירושלמי מסכת יומא א, ה (אקדמיה עמ' 565)
  • בבלי יומא יט:, "הוא פורש… עגל"; בבלי יומא נג., "ת"ר ונתן את הקטורת… קטורת חסרה" (עדיף להמשיך גם "אמר מר ומניין… מן ההדיוט").
  • בלימוד המקורות שימו לב לטיעונים של החולקים – איך כל צד מפרש את הפסוקים

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 10 – קטורת – חתיית גחלים וחפינה

פרק ה' | מז-מט

שיעור 9 – קטורת – מעלה עשן

פרק א' | יט; נג

שיעור 7 – קטורת

פרק א' | יט; נג

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *