פרק א' | ד, א

שיעור 8 – שלושה ביקשו שלא כהוגן, נחש של אליעזר עבד אברהם

מראי מקומות

  • עבד אברהם – נעיין בסוגייה בחולין צה שמתארת אותו כמי שעשה 'נחש' ובדיון בראשונים האם הוא נהג כשורה
  • לאיפה נעלמו כלב, עכסה ועתניאל? רש"י ד"ה וכתיב ותד"ה שלשה שאלו
  • אשר לא ציויתי – מה משמע מכאן על מעשה בת יפתח? עקידת יצחק?
  • כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן – מה 'לא כהוגן' בבקשה הזאת?

תקציר השיעור

  • שלושה ביקשו שלא כהוגן – במדרש מובא דמות רביעית – כלב, ראשונים דנו למה הסוגייה משמיטה. רש"י ותוספות מציעים שהסוגיה כמ"ד שהוא החזיר הלכות; ר"ח מציע שהסוגייה לא אוספת את כל הדמויות אלא מציעה אבות טיפוס – כלב דומה לשאול: אליעזר מחפש כלה, שאול מחפש חתן [וכן כלב], יפתח נידב קרבן שלא כהוגן.
  • השניים שנענו כהוגן זה בתחום השידוך; יפתח בתחום אחר נענה שלא כהוגן. מסתבר שזה קשור בדמות שלו כעם הארץ.
  • גמרא בחולין צה – כל נחש שאינו כנחש של אליעזר ויונתן אינו נחש. רש"י וראב"ד מסיבירם שאליעזר ויונתן עצמם לא עשו 'נחש'. הר"ן מסביר שנחש זה רק כשתולה את ההחלטה בגורם שאין לו קשר להחלטה. אולם, אליעזר עשה מעין 'ועדת איתור' לבית אברהם – הוא קבע קריטריון עבור אשה שערכיה דומים לאלו של בית אברהם. הרצב"ם מתא ראת אליעזר כמי שתלה בסימן ולא כמי שהציע קירטיריון להתאמה. משך חכמה מסביר שאברהם ביקש מהעבד למצוא אשה ראויה מחרן והמבחן של החסד היה מעין 'ועדת איתור' ולא נחש. אולם העבד הוסיף פרט בסיפור שהוא מספר לבתואל ולבן שאברהם ביקש אשה ממשפחתו. בכך הוא הפך את המבחן לנחש, שכן אין קשר בין המבחן שוהא ערך ובין מציאת בת משפחה. נתוןם זה הוא ששיכנע את בתואל ולבן להסכים ולומר 'מד' יצא הדבר'. לדעת הרמב"ם זהו נחש, כך מדברים עובדי עבודה זרה. לעומתם, יהודי הוא בעל בחירה ופועל מתוך השתדלות.
  • אשר לא עלתה על ליבי זו עקידת יצחק – תיאור העקידה במשנתם של סבי הגרי"ד ואצל אבי מו"ר ז"ל.

שיעורים נוספים
בסדרה/בנושא:

שיעור 26 – אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד

פרק א' | יא, ב

שיעור 25 – חובה להשתתף בצרת הציבור

פרק א' | י, ב – יא, א

שיעור 24 – שלש תעניות ראשונות של יחידים

פרק א' | י, א

שתפו שיעור זה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *